ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95176
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dissochaeta sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-215
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jul 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17256 Dissochaeta sp. P. Suksathan 2565
2. 21854 Dissochaeta sp. S. Watthana and P. Suksathan 1646
3. 23855 Dissochaeta sp. C. Glamwaewwong 551
4. 38268 Dissochaeta sp. P. Wessumritt 235
5. 38269 Dissochaeta sp. P. Wessumritt 236
6. 42624 Dissochaeta sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6107
7. 46471 Dissochaeta sp. W. Pongamornkul 2546
8. 52272 Dissochaeta sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1514
9. 59996 Dissochaeta sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2156
10. 65222 Dissochaeta sp. K. Srithi 417
11. 65223 Dissochaeta sp. K. Srithi 714
12. 80787 Dissochaeta sp. K. Phoutthavong et al. 518
13. 80788 Dissochaeta sp. K. Phoutthavong et al. 517
14. 88046 Dissochaeta sp. C. Maknoi 7732
15. 101075 Dissochaeta sp. W. Pongamornkul 6096
16. 101713 Dissochaeta sp. W. Pongamornkul 6254
17. 113706 Dissochaeta sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-407
18. 114051 Dissochaeta sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-301
19. 114179 Dissochaeta sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-429
20. 118940 Dissochaeta sp. K. Inthamma 527
21. 122596 Dissochaeta sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1556
22. 123659 Dissochaeta sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-196

ปิด

QR code