ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95934
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai 332
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jan 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

100    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4244 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 4244
2. 9525 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 9525
3. 10186 Bauhinia sp. P. Thongson 119
4. 13202 Bauhinia sp. T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto 1263
5. 14843 Bauhinia sp. S. Intamusik 94
6. 18384 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 18384
7. 28872 Bauhinia sp. C. Maknoi s.n.
8. 30224 Bauhinia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-8-1-2
9. 30339 Bauhinia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1294
10. 30991 Bauhinia sp. K. Kertsawang 697
11. 33045 Bauhinia sp. Warintorn K. 07-029
12. 35633 Bauhinia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8471
13. 38198 Bauhinia sp. P. Wessumritt 124
14. 43498 Bauhinia sp. D. Khrueasan s.n.
15. 45843 Bauhinia sp. C. Maknoi 3659
16. 46144 Bauhinia sp. N. Romkham 232
17. 46905 Bauhinia sp. M. Tanaros 378
18. 51321 Bauhinia sp. M. Norsaengsri 2769
19. 60863 Bauhinia sp. Ling Shein Man 087097
20. 61581 Bauhinia sp. Ling Shein Man 087233
21. 62684 Bauhinia sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 140
22. 63538 Bauhinia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6590
23. 64655 Bauhinia sp. S. Watthana 3740
24. 65117 Bauhinia sp. K. Srithi 654
25. 65118 Bauhinia sp. K. Srithi 653
26. 71618 Bauhinia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091054
27. 72346 Bauhinia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095288
28. 73714 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 04124
29. 77942 Bauhinia sp. C. Maknoi 5138
30. 78309 Bauhinia sp. V. Nguanchoo 208
31. 83077 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4612
32. 84088 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4874
33. 84831 Bauhinia sp. S. Watthana 3909
34. 85270 Bauhinia sp. C. Maknoi 7918
35. 85627 Bauhinia sp. C. Maknoi 8326
36. 85647 Bauhinia sp. C. Maknoi 8346
37. 86277 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-281
38. 86384 Bauhinia sp. M. Wongnak 178
39. 86389 Bauhinia sp. M. Wongnak 190
40. 86390 Bauhinia sp. M. Wongnak 169
41. 86438 Bauhinia sp. M. Wongnak 383
42. 86744 Bauhinia sp. C. Glamwaewwong 038/58
43. 89194 Bauhinia sp. N. Muangyen 784
44. 87743 Bauhinia sp. Saensouk et al. 129
45. 88164 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5170
46. 88195 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5201
47. 88565 Bauhinia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 416
48. 88569 Bauhinia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 420
49. 89461 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5561
50. 90127 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-50
51. 90356 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-278
52. 93239 Bauhinia sp. D. Argyriou 510
53. 93608 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5791
54. 95177 Bauhinia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-216
55. 95846 Bauhinia sp. N. Muangyen 1802
56. 95850 Bauhinia sp. N. Muangyen 1806
57. 95898 Bauhinia sp. N. Muangyen 1854
58. 96268 Bauhinia sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4450
59. 96321 Bauhinia sp. Mahasarakham University 4
60. 97091 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 475
61. 97095 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 479
62. 100930 Bauhinia sp. C. Maknoi 484
63. 100828 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 555
64. 104530 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 6307
65. 106287 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 742
66. 106387 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 842
67. 106395 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 850
68. 106909 Bauhinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 620
69. 106961 Bauhinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 672
70. 108516 Bauhinia sp. T. Choopan et al. 2017-197
71. 110194 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1067
72. 109853 Bauhinia sp. TLBG 242
73. 110140 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1013
74. 110694 Bauhinia sp. N. Muangyen 1900
75. 110701 Bauhinia sp. N. Muangyen 1907
76. 110707 Bauhinia sp. N. Muangyen 1914
77. 111038 Bauhinia sp. K. Kertsawang 4607
78. 112043 Bauhinia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9089
79. 112472 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1249
80. 112482 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1259
81. 112526 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1303
82. 112679 Bauhinia sp. N. Muangyen 2166
83. 112688 Bauhinia sp. N. Muangyen 2175
84. 112700 Bauhinia sp. N. Muangyen 2187
85. 112895 Bauhinia sp. K. Kertsawang 3733
86. 113051 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6656
87. 113052 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6657
88. 113097 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6702
89. 113130 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6735
90. 113552 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-253
91. 113616 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-317
92. 116849 Bauhinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-041
93. 115102 Bauhinia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 637
94. 114530 Bauhinia sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4879
95. 114963 Bauhinia sp. T. Choopan et al. 2018-234
96. 117029 Bauhinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-222
97. 115941 Bauhinia sp. K. Wangwasit 180718-28
98. 117164 Bauhinia sp. N. Muangyen 2431
99. 117236 Bauhinia sp. N. Muangyen 2503
100. 117599 Bauhinia sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1691

ปิด

QR code