ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95407
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melochia corchorifolia L.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5069
Collected date

วันที่เก็บ

3 Nov 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1 m high by roadsides. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chai Nat, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

28
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7736 Melochia corchorifolia L. W. Nanakorn et al. 7736
2. 15752 Melochia corchorifolia L. M. Norsaengsri 15752
3. 23672 Melochia corchorifolia L. K. Kertsawang 80
4. 26283 Melochia corchorifolia L. M. Takahashi 611028
5. 26566 Melochia corchorifolia L. M. Takahashi FOK-611028
6. 32633 Melochia corchorifolia L. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-069249
7. 33606 Melochia corchorifolia L. Y. Aoki FOK-612548
8. 57415 Melochia corchorifolia L. MBK. Staff M94-220
9. 76890 Melochia corchorifolia L. W. Tanming 664
10. 82180 Melochia corchorifolia L. C. Maknoi 7772
11. 87849 Melochia corchorifolia L. R. Suksathan 2016111-01
12. 93708 Melochia corchorifolia L. K. Kertsawang 3627
13. 95433 Melochia corchorifolia L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5095
14. 96448 Melochia corchorifolia L. Mahasarakham University 131
15. 123056 Melochia corchorifolia L. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-50
16. 125192 Melochia corchorifolia L. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1607

ปิด

QR code