ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9960
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk.
Family name

ชื่อวงศ์

CARDIOPTERIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9960
Collected date

วันที่เก็บ

25 Nov 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber often branches. Fruits obovate-elliptic.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 236 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Nanakorn et al. 236
2. 5240 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Nanakorn et al. 5240
3. 8124 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Nanakorn et al. 8124
4. 19070 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri s.n.
5. 19152 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Saemyarm 095
6. 29996 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. P. Porkar 22
7. 33342 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Jatupol K. 07-123
8. 34083 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Pongamornkul 2008
9. 35435 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8255
10. 35570 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8400
11. 36188 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2812
12. 40606 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. J.F. Maxwell 08-236
13. 42925 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Maknoi & M. Tanaros 3500
14. 43188 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. J.F. Maxwell 09-294
15. 48503 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38527
16. 48444 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38575
17. 48527 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri & N. Tathana 7278
18. 49809 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri 6329
19. 50204 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. J.F. Maxwell 10-51
20. 51597 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. La-ongsri & N. Romkham 1270
21. 53558 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Yin-Jiantao 1245
22. 53403 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8080
23. 55692 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri & N. Tathana 8492
24. 55744 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri & N. Tathana 8544
25. 64147 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2549
26. 66630 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Maknoi 3956
27. 68329 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Maknoi 4432
28. 68060 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. P. Thongson & W. Boonprakop 0326
29. 70804 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 004
30. 70821 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 028
31. 73432 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Lakoet 0590
32. 75197 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2369
33. 77672 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. M. Norsaengsri 11591
34. 80235 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-51
35. 81263 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Maknoi 7445
36. 88371 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. N. Muangyen 223
37. 92414 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3887
38. 93736 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. K. Kertsawang 3655
39. 96201 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4386
40. 96813 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Glamwaewwong 329/60
41. 105050 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. C. Maknoi 6239
42. 110344 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5461
43. 114227 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-043
44. 114228 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-044
45. 116270 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6922
46. 120863 Cardiopteris quinqueloba (Hassk.) Hassk. N. Muangyen 2845

ปิด

QR code