ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95473
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 72
Collected date

วันที่เก็บ

26 Feb 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 17 m high by stream. Flowers orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1137
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 356 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. W. Nanakorn et al. 356
2. 6009 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. W. Nanakorn et al. 6009
3. 13019 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. W. Nanakorn et al. 13019
4. 19782 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. W. La-ongsri 144
5. 35950 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. Jatupol K. 08-291
6. 48248 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. M. Norsaengsri 6490
7. 51460 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7530
8. 52747 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. C. Maknoi 2916
9. 56358 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 8995
10. 65450 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2663
11. 65758 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. M. Norsaengsri 10250
12. 77525 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. W. Pongamornkul 4358
13. 80844 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. K. Phoutthavong et al. 601
14. 110765 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. N. Muangyen 1978
15. 114396 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4739
16. 117318 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5115
17. 121110 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. N. Muangyen 3092
18. 130347 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2489
19. 131237 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4587
20. 131243 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4595
21. 131247 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4600
22. 133834 Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. R. Kantasrila MSD 41

ปิด

QR code