ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95570
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 5932
Collected date

วันที่เก็บ

7 Feb 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high in dry evergreen forest. Flower red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1050
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 349 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 349
2. 2396 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 2396
3. 5362 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 5362
4. 5440 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 5440
5. 5800 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 5800
6. 5805 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 5805
7. 8727 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 8727
8. 9926 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees S. Siriphum & S. Watthana 13
9. 10042 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri s.n.
10. 10141 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees P. Thongson 74
11. 10330 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees P. Srisanga & C. Puff 15
12. 16603 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees P. Srisanga 1197
13. 19388 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Glamwaewwong 19
14. 20434 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees P. Thongson 179
15. 28328 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-4
16. 30796 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees J.F. Maxwell 06-1026
17. 34048 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 1973
18. 35118 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 2196
19. 35645 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8483
20. 41004 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees K. Kertsawang 920
21. 47118 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Chusie KY63
22. 48667 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri & N. Tathana 7418
23. 49918 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri 6438
24. 50946 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees S. Watthana 3679
25. 51417 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri & N. Tathana 7487
26. 56776 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1966
27. 56364 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri & N. Tathana 9001
28. 58841 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Zhou-Shishun 3621
29. 60400 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Zhou-Shishun 3402
30. 64111 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2513
31. 65748 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri 10240
32. 66160 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Thaya 1490
33. 66263 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 3301
34. 69709 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees V. Nguanchoo 487
35. 71905 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees J. Towaranonte s.n.
36. 72096 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 03976
37. 73456 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Lakoet 0616
38. 74120 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Zhou-Shishun 7309
39. 78130 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 4475
40. 78887 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees N. Muangyen 131
41. 80215 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-31
42. 81797 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri 11831
43. 83195 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 4730
44. 83235 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 4770
45. 83236 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 4771
46. 88135 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 5141
47. 88328 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees N. Muangyen 180
48. 90205 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-128
49. 89360 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 5460
50. 89634 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 5620
51. 90144 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-67
52. 94125 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 5825
53. 94468 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees N. Muangyen 1595
54. 98135 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-015
55. 98206 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-086
56. 98479 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-359
57. 102450 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees V. Nguanchoo 693
58. 104376 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees S. Kamonnate 901
59. 107405 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-171
60. 116506 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-130

ปิด

QR code