ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95700
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melia azedarach L.
Family name

ชื่อวงศ์

MELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Siriporn Pomnat PN034
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jul 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1146 Melia azedarach L. W. Nanakorn et al. 1146
2. 1523 Melia azedarach L. W. Nanakorn et al. 1523
3. 6056 Melia azedarach L. W. Nanakorn et al. 6056
4. 9873 Melia azedarach L. W. Nanakorn et al. 9873
5. 11756 Melia azedarach L. Yot 14
6. 16856 Melia azedarach L. P. Suksathan 2265
7. 24094 Melia azedarach L. C. Glamwaewwong 673
8. 32732 Melia azedarach L. K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-072099
9. 32734 Melia azedarach L. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-072111
10. 33397 Melia azedarach L. Jatupol K. 08-178
11. 33588 Melia azedarach L. Y. Aoki FOK-612346
12. 39866 Melia azedarach L. M. Norsaengsri 4973
13. 44956 Melia azedarach L. Piyawan Winichainan HN1160
14. 51254 Melia azedarach L. M. Norsaengsri 2676
15. 55185 Melia azedarach L. KKU Staff. 2
16. 69878 Melia azedarach L. Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053229
17. 71625 Melia azedarach L. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091062
18. 73673 Melia azedarach L. W. Pongamornkul 04083
19. 78028 Melia azedarach L. C. Maknoi 5225
20. 78697 Melia azedarach L. J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022456
21. 78698 Melia azedarach L. N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030456
22. 78699 Melia azedarach L. Ling Shein Man 096269
23. 81762 Melia azedarach L. M. Norsaengsri 11797
24. 87778 Melia azedarach L. H. Koyama, N. Fukuoka & M. Kato 107
25. 90687 Melia azedarach L. N. Muangyen 949
26. 106886 Melia azedarach L. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 597
27. 108666 Melia azedarach L. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5270
28. 108789 Melia azedarach L. C.H.Chen 04601
29. 108923 Melia azedarach L. C.M.Wang 03977
30. 109370 Melia azedarach L. K. Horiuchi, M. Takahashi et al. FOK-066316
31. 109371 Melia azedarach L. N. Kuroiwa et al. FOK-057917
32. 109512 Melia azedarach L. T.Y.A.Yang & Y. T.Chiu 14560
33. 109913 Melia azedarach L. TLBG 509
34. 109951 Melia azedarach L. TLBG 547
35. 125754 Melia azedarach L. K. Punchay 705

ปิด

QR code