ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 96003
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai 401
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jan 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sawai Mattapha
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb about 35 cm high. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1279
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

11    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10321 Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl. P. Srisanga & C. Puff 6
2. 19541 Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl. W. Pongamornkul 587
3. 35382 Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8196
4. 107314 Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-076
5. 121948 Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1283
6. 122680 Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-150
7. 122795 Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-265
8. 122957 Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-428
9. 129143 Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2690
10. 132199 Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl. Martin van de Bult 1795
11. 132209 Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl. Martin van de Bult 1829

ปิด

QR code