ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96317
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Maesa sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PRIMULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prince of Songkla University 33
Collected date

วันที่เก็บ

7 Feb 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 8 m high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

119    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2485 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 2485
2. 773 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 773
3. 1016 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 1016
4. 4268 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 4268
5. 4571 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 4571
6. 5790 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 5790
7. 5845 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 5845
8. 5922 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 5922
9. 5966 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 5966
10. 6334 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 6334
11. 8267 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8267
12. 8638 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8638
13. 8669 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8669
14. 8728 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8728
15. 8763 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 8763
16. 10370 Maesa sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 47
17. 11325 Maesa sp. Serm 66
18. 13022 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 13022
19. 15357 Maesa sp. W. Pongamornkul & R. Panya 464
20. 15741 Maesa sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1844
21. 15938 Maesa sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1848
22. 18765 Maesa sp. W. Nanakorn 254
23. 23863 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 23863
24. 23890 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 23890
25. 28307 Maesa sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-46
26. 28344 Maesa sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 250804-9
27. 34097 Maesa sp. W. Pongamornkul 2022
28. 36601 Maesa sp. C. Maknoi 1921
29. 45088 Maesa sp. M. Tanaros 490
30. 46604 Maesa sp. M. Norsaengsri 3575
31. 47409 Maesa sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 89
32. 48133 Maesa sp. W. Boonprakop 0142
33. 48822 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33222
34. 48827 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31441
35. 49678 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31088
36. 49679 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30135
37. 49681 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31433
38. 49968 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32108
39. 49971 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32105
40. 49978 Maesa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32968
41. 50085 Maesa sp. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Chawalit Niyomdham T-26814
42. 51054 Maesa sp. W. Pongamornkul 2660
43. 51512 Maesa sp. W. Nanakorn et al. 3093
44. 53828 Maesa sp. C. Maknoi 3109
45. 54329 Maesa sp. T. Yingkhachorn 6
46. 57033 Maesa sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9312
47. 59416 Maesa sp. Romklao Botanical Garden 0022/2553
48. 60486 Maesa sp. Ling Shein Man 087936
49. 60608 Maesa sp. Ling Shein Man 088045
50. 60621 Maesa sp. Ling Shein Man 088026
51. 60830 Maesa sp. Ling Shein Man 087135
52. 60972 Maesa sp. Ling Shein Man 087812
53. 61698 Maesa sp. Ling Shein Man 087040
54. 61787 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086963
55. 62791 Maesa sp. M. Norsaengsri 10003
56. 64419 Maesa sp. W. Pongamornkul 2968
57. 64452 Maesa sp. W. Pongamornkul 3001
58. 64486 Maesa sp. W. Pongamornkul 3035
59. 65632 Maesa sp. M. Norsaengsri 10122
60. 65708 Maesa sp. M. Norsaengsri 10200
61. 68909 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089557
62. 68923 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089472
63. 70414 Maesa sp. C. Maknoi 3281
64. 72833 Maesa sp. M. Norsaengsri 10944
65. 73454 Maesa sp. C. Lakoet 0613
66. 73800 Maesa sp. P. Phaosrichai 41
67. 73715 Maesa sp. W. Pongamornkul 04125
68. 74760 Maesa sp. W. Pongamornkul 04234
69. 75973 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094314
70. 75265 Maesa sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2467
71. 76492 Maesa sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094188
72. 77548 Maesa sp. M. Norsaengsri 10929
73. 80412 Maesa sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-227
74. 80052 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097934
75. 80053 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097633
76. 80054 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097349
77. 80055 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097245
78. 80056 Maesa sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097131
79. 82214 Maesa sp. P. Phaosrichai 147
80. 87054 Maesa sp. C. Glamwaewwong 347/58
81. 87099 Maesa sp. C. Glamwaewwong 393/58
82. 87405 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-247
83. 88165 Maesa sp. W. Pongamornkul 5171
84. 89336 Maesa sp. W. Pongamornkul 5436
85. 90185 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-108
86. 88879 Maesa sp. C. Maknoi 8480
87. 89498 Maesa sp. W. Pongamornkul 5598
88. 89680 Maesa sp. W. Pongamornkul 5666
89. 89687 Maesa sp. W. Pongamornkul 5673
90. 90140 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-63
91. 90208 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-131
92. 90221 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-144
93. 90281 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-204
94. 90296 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-219
95. 90319 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-242
96. 90340 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-263
97. 90407 Maesa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-329
98. 91158 Maesa sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3525
99. 94106 Maesa sp. W. Pongamornkul 5822
100. 95596 Maesa sp. W. Pongamornkul 5957
101. 95637 Maesa sp. W. Pongamornkul, R. Suksathan and M. Wongnak 5998
102. 95939 Maesa sp. P. Phaosrichai 337
103. 96534 Maesa sp. C. Glamwaewwong 050/60
104. 98343 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-223
105. 98348 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-228
106. 98591 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-068
107. 98818 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-295
108. 98885 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-362
109. 101110 Maesa sp. W. Pongamornkul 6131
110. 106237 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 693
111. 106238 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 694
112. 106355 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 810
113. 106360 Maesa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 815
114. 106786 Maesa sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 506
115. 106865 Maesa sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 576
116. 107469 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-243
117. 107565 Maesa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-352
118. 111648 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-171
119. 111716 Maesa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-236

ปิด

QR code