ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96347
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Mahasarakham University 30
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber with tendrils. Inflorescences brownish-red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15797 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. P. Suksathan 1773
2. 17086 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. P. Suksathan 2415
3. 20093 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Wongnak A2
4. 34800 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3173
5. 36788 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. P. Suksathan 4532
6. 39840 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri 4947
7. 53819 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 3100
8. 53223 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7691
9. 55424 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri & N. Tathana 8412
10. 62894 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. C. Lakoet 230
11. 66530 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3350
12. 67314 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri & R. Insea 8137
13. 67443 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri et al. 002
14. 69028 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 650
15. 71271 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 980
16. 77840 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-55
17. 81047 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 7228
18. 81071 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 7252
19. 81586 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. P. Phaosrichai 177
20. 82756 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 7657
21. 94396 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. N. Muangyen 1523
22. 120775 Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep. N. Muangyen 2757

ปิด

QR code