ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96382
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lobelia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CAMPANULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Mahasarakham University 65
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 m high. Mostly milky juice, leaves alternate, flower red-pink; bell shaped.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1950 Lobelia sp. W. Nanakorn et al. 1950
2. 8170 Lobelia sp. W. Nanakorn et al. 8170
3. 12074 Lobelia sp. S. Sasrirat s.n.
4. 13621 Lobelia sp. P. Suksathan 1387
5. 15845 Lobelia sp. P. Srisanga & C. Puff 1028
6. 16069 Lobelia sp. P. Suksathan 1934
7. 16215 Lobelia sp. P. Suksathan 2016
8. 16259 Lobelia sp. P. Srisanga 1116
9. 16266 Lobelia sp. P. Srisanga 1123
10. 16290 Lobelia sp. P. Srisanga 1147
11. 16924 Lobelia sp. P. Suksathan 2333
12. 17676 Lobelia sp. P. Srisanga 1455
13. 19348 Lobelia sp. M. Norsaengsri 1227
14. 18783 Lobelia sp. W. Nanakorn 622
15. 19307 Lobelia sp. S. Watthana & C. Maknoi 1040
16. 22361 Lobelia sp. M. Norsaengsri 1931
17. 22730 Lobelia sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2462
18. 23625 Lobelia sp. P. Srisanga 2634
19. 27715 Lobelia sp. C. Maknoi 901
20. 36380 Lobelia sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3023
21. 36416 Lobelia sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3060
22. 48880 Lobelia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n.
23. 48883 Lobelia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n.
24. 49753 Lobelia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n.
25. 49938 Lobelia sp. M. Norsaengsri 6458
26. 56077 Lobelia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8856
27. 56099 Lobelia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8869
28. 58222 Lobelia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8754
29. 58270 Lobelia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8815
30. 58794 Lobelia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9414
31. 60038 Lobelia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2199
32. 65658 Lobelia sp. M. Norsaengsri 10148
33. 65746 Lobelia sp. M. Norsaengsri 10238
34. 66432 Lobelia sp. W. Pongamornkul 3424
35. 66948 Lobelia sp. W. Pongamornkul 3530
36. 73467 Lobelia sp. C. Lakoet 0627
37. 75459 Lobelia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095118
38. 80381 Lobelia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-196
39. 85689 Lobelia sp. W. Pongamornkul 5030
40. 88154 Lobelia sp. W. Pongamornkul 5160
41. 90181 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-104
42. 89685 Lobelia sp. W. Pongamornkul 5671
43. 90537 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-458
44. 94135 Lobelia sp. W. Pongamornkul 5835
45. 95962 Lobelia sp. P. Phaosrichai 360
46. 96001 Lobelia sp. P. Phaosrichai 399
47. 104333 Lobelia sp. S. Kamonnate s.n.
48. 106987 Lobelia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 698
49. 107014 Lobelia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 726
50. 111307 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-255
51. 112977 Lobelia sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-9
52. 113161 Lobelia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6764
53. 113366 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-67
54. 113505 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-206
55. 113512 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-213
56. 113569 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-270
57. 113657 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-358
58. 116234 Lobelia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6886
59. 116378 Lobelia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-002
60. 117050 Lobelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-243
61. 121441 Lobelia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1061

ปิด

QR code