ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96381
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum americanum Mill.
Family name

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Mahasarakham University 64
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1-3 m high. Fruit black and small round shape.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17932 Solanum americanum Mill. P. Srisanga 1485
2. 32637 Solanum americanum Mill. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-069257
3. 32670 Solanum americanum Mill. T. Nakamura et al. FOK-069805
4. 63259 Solanum americanum Mill. V. Nguanchoo 291
5. 63262 Solanum americanum Mill. V. Nguanchoo 213
6. 84571 Solanum americanum Mill. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3813
7. 96062 Solanum americanum Mill. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4246
8. 96395 Solanum americanum Mill. Mahasarakham University 78
9. 101766 Solanum americanum Mill. P. Panyadee & W. Pongamornkul 054
10. 102488 Solanum americanum Mill. V. Nguanchoo 736
11. 102616 Solanum americanum Mill. V. Nguanchoo 878
12. 103875 Solanum americanum Mill. S. Kamonnate 671
13. 104133 Solanum americanum Mill. S. Kamonnate 671.1
14. 104203 Solanum americanum Mill. S. Kamonnate 734
15. 104204 Solanum americanum Mill. S. Kamonnate 734.1
16. 104589 Solanum americanum Mill. W. Pongamornkul 6366
17. 106403 Solanum americanum Mill. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 858
18. 107252 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-009
19. 107483 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-257
20. 107546 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-332
21. 107578 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-365
22. 109452 Solanum americanum Mill. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-070651
23. 114072 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-322
24. 113812 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-062
25. 114204 Solanum americanum Mill. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-020
26. 116227 Solanum americanum Mill. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6879
27. 123860 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-397
28. 125712 Solanum americanum Mill. K. Punchay 543

ปิด

QR code