ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 96444
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alpinia galanga (L.) Willd.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Mahasarakham University 127
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20-50 cm high. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

52    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3640 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Nanakorn et al. 3640
2. 3775 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Nanakorn et al. 3775
3. 3984 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Nanakorn et al. 3984
4. 7013 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Nanakorn et al. 7013
5. 11789 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Pongamornkul 284
6. 10990 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Pongamornkul 72
7. 11230 Alpinia galanga (L.) Willd. Sucheera 00
8. 12027 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Pongamornkul 314
9. 18184 Alpinia galanga (L.) Willd. M. Norsaengsri 955
10. 23238 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Glamwaewwong 259
11. 22870 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Glamwaewwong 178
12. 27397 Alpinia galanga (L.) Willd. P. Kumphet sn. 81
13. 27515 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Maknoi 702
14. 30409 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Pongamornkul 1917
15. 33304 Alpinia galanga (L.) Willd. Jatupol K. 07-085
16. 36313 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Pongamornkul 2260
17. 45533 Alpinia galanga (L.) Willd. N. Romkham 183
18. 45462 Alpinia galanga (L.) Willd. N. Romkham 112
19. 46150 Alpinia galanga (L.) Willd. N. Romkham 238
20. 46165 Alpinia galanga (L.) Willd. N. Romkham 253
21. 46177 Alpinia galanga (L.) Willd. N. Romkham 265
22. 46665 Alpinia galanga (L.) Willd. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5638
23. 53895 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Maknoi 3177
24. 59794 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Pitaksantipap 28
25. 61975 Alpinia galanga (L.) Willd. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087487
26. 64993 Alpinia galanga (L.) Willd. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1733
27. 66922 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Pongamornkul 3504
28. 68156 Alpinia galanga (L.) Willd. M. Norsaengsri 3623
29. 74012 Alpinia galanga (L.) Willd. K. Khwan 121
30. 76104 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Maknoi 6649
31. 79115 Alpinia galanga (L.) Willd. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-310
32. 84916 Alpinia galanga (L.) Willd. S. Watthana & W. La-ongsri 3998
33. 86735 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Glamwaewwong 029/58
34. 87436 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-278
35. 89440 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Pongamornkul 5540
36. 89558 Alpinia galanga (L.) Willd. Natcha Sutjaritjai ZB038
37. 90980 Alpinia galanga (L.) Willd. Natcha Sutjaritjai ZB038
38. 95058 Alpinia galanga (L.) Willd. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PMO021
39. 96415 Alpinia galanga (L.) Willd. Mahasarakham University 98
40. 96641 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Glamwaewwong 157/60
41. 96642 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Glamwaewwong 158/60
42. 105552 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Maknoi 6895
43. 107187 Alpinia galanga (L.) Willd. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 14
44. 107188 Alpinia galanga (L.) Willd. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 15
45. 108548 Alpinia galanga (L.) Willd. Suthira Yanaso 1
46. 110065 Alpinia galanga (L.) Willd. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 938
47. 113846 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-096
48. 113878 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-128
49. 115323 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 858
50. 115373 Alpinia galanga (L.) Willd. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 908
51. 117670 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-040
52. 117996 Alpinia galanga (L.) Willd. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-366

ปิด

QR code