ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96543
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leea indica (Burm.f.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 059/60
Collected date

วันที่เก็บ

31 Jun 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sarayut Rakarcha
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, 1-1.5 m high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

162    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3525 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Nanakorn et al. 3525
2. 9266 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Thongson 68
3. 10229 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Nanakorn et al. 10229
4. 10537 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 198
5. 14595 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 807
6. 15194 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga 909
7. 15195 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga 910
8. 15333 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 440
9. 20498 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Watthana 1250
10. 20906 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga 1918
11. 20984 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 1557
12. 23211 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga 2591
13. 27704 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 890
14. 31119 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2794
15. 34937 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 1741
16. 34938 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 1742
17. 35323 Leea indica (Burm.f.) Merr. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8130
18. 35711 Leea indica (Burm.f.) Merr. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8563
19. 36253 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3926
20. 36611 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 1931
21. 37633 Leea indica (Burm.f.) Merr. J.F. Maxwell 06-573
22. 37678 Leea indica (Burm.f.) Merr. J.F. Maxwell 06-621
23. 38811 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 2481
24. 41218 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5607
25. 44788 Leea indica (Burm.f.) Merr. Piyawan Winichainan HN1143
26. 45649 Leea indica (Burm.f.) Merr. D. Khrueasan MS-307
27. 46046 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 3741
28. 46837 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Tanaros 309
29. 48603 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7354
30. 49516 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0441
31. 49532 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0250
32. 51749 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7803
33. 51823 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7878
34. 52624 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1709
35. 53834 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 3116
36. 53893 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 3175
37. 54473 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & P. Thongson 6951
38. 54639 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Chantaranothai et al. s.n.
39. 55369 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 8326
40. 55556 Leea indica (Burm.f.) Merr. Sawai 216
41. 58379 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Chanta 27
42. 58617 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 9652
43. 59178 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 9715
44. 59885 Leea indica (Burm.f.) Merr. Romklao Botanical Garden 0276/2554
45. 61192 Leea indica (Burm.f.) Merr. Ling Shein Man 088005
46. 62568 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 2818
47. 62575 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 2825
48. 62716 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1140
49. 63247 Leea indica (Burm.f.) Merr. V. Nguanchoo 249
50. 63248 Leea indica (Burm.f.) Merr. V. Nguanchoo 300
51. 63249 Leea indica (Burm.f.) Merr. V. Nguanchoo 203
52. 63439 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 6691
53. 63882 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9900
54. 64354 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 2903
55. 65305 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Srithi 66
56. 66919 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3501
57. 66804 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 10402
58. 66991 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3573
59. 67848 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 10528
60. 68812 Leea indica (Burm.f.) Merr. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089638
61. 71379 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3819
62. 71381 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3821
63. 71919 Leea indica (Burm.f.) Merr. J. Towaranonte s.n.
64. 73450 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Lakoet 0608
65. 73810 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Phaosrichai 51
66. 73659 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 04069
67. 74794 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 04268
68. 75183 Leea indica (Burm.f.) Merr. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2388
69. 75653 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Tanming 541
70. 77899 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11171
71. 79078 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-273
72. 79237 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-432
73. 80323 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-138
74. 80803 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Phoutthavong et al. 491
75. 82331 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Watthana 4320
76. 83008 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 12392
77. 83122 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 4657
78. 83128 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 4663
79. 83656 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Bunma s.n.
80. 83657 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Bunma s.n.
81. 84204 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 4990
82. 84210 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 4996
83. 84631 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Kertsawang 3412
84. 84858 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Watthana & W. La-ongsri 3936
85. 85174 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Phaosrichai 283
86. 85344 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 7992
87. 85850 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 12503
88. 85867 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 12520
89. 86052 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-056
90. 86092 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-096
91. 86736 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Glamwaewwong 030/58
92. 87264 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-106
93. 87720 Leea indica (Burm.f.) Merr. Saensouk et al. 106
94. 87722 Leea indica (Burm.f.) Merr. Saensouk et al. 108
95. 88061 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3536
96. 88148 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 5154
97. 88248 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 5254
98. 88506 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 358
99. 90795 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3403
100. 91828 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 1196
101. 92496 Leea indica (Burm.f.) Merr. L. Kamkom, R. Suksathan & C. Maknoi s.n.
102. 92771 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 1341
103. 93026 Leea indica (Burm.f.) Merr. D. Argyriou 226
104. 93040 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Turreira-Garcia 209
105. 93286 Leea indica (Burm.f.) Merr. D. Argyriou 564
106. 93293 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Turreira Garcia 571
107. 95007 Leea indica (Burm.f.) Merr. Ploy Hutasing 024
108. 95017 Leea indica (Burm.f.) Merr. Chusie & Trithip Sukho MHR020
109. 95067 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-106
110. 95076 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-115
111. 96109 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4293
112. 96324 Leea indica (Burm.f.) Merr. Mahasarakham University 7
113. 96475 Leea indica (Burm.f.) Merr. Mahasarakham University 158
114. 96481 Leea indica (Burm.f.) Merr. Mahasarakham University 164
115. 96605 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Glamwaewwong 121/60
116. 98310 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-190
117. 98616 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-093
118. 98709 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-186
119. 100716 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-319
120. 100740 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-343
121. 101270 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen AKN 016
122. 102682 Leea indica (Burm.f.) Merr. V. Nguanchoo 973
123. 105171 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 6407
124. 104547 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 6324
125. 104612 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 5756
126. 105619 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 7047
127. 105814 Leea indica (Burm.f.) Merr. Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO173
128. 105863 Leea indica (Burm.f.) Merr. Pimsiri PN099
129. 109690 Leea indica (Burm.f.) Merr. Wannakorn Tongnuch 001
130. 109649 Leea indica (Burm.f.) Merr. Phityada Sornmanee 43004
131. 109657 Leea indica (Burm.f.) Merr. Benchamat 002
132. 110241 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5347
133. 110756 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 1967
134. 113249 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3942
135. 114506 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4844
136. 115161 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 696
137. 115266 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 801
138. 115877 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Wangwasit 180717-1
139. 117159 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 2426
140. 117337 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 923
141. 117352 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 938
142. 117801 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-171
143. 117871 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-241
144. 118002 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-372
145. 123208 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-202
146. 123610 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-146
147. 123787 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-324
148. 125649 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Punchay 303
149. 127053 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1784
150. 126956 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1687
151. 126978 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1709
152. 128114 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Inthamma 973
153. 128549 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1989
154. 128556 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1996
155. 128895 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2334
156. 128901 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2340
157. 129266 Leea indica (Burm.f.) Merr. Akharasit Bunsongthae 102
158. 130586 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 863
159. 133033 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2997
160. 133049 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3013
161. 133114 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3078
162. 133843 Leea indica (Burm.f.) Merr. R. Kantasrila MSD 54

ปิด

QR code