ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96617
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gynura sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 133/60
Collected date

วันที่เก็บ

31 Jun 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, 60-70 cm high. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12305 Gynura sp. W. Pongamornkul 360
2. 13096 Gynura sp. P. Srisanga 492
3. 15055 Gynura sp. P. Suksathan 1770
4. 21075 Gynura sp. M. Norsaengsri 1648
5. 22873 Gynura sp. C. Glamwaewwong 181
6. 23779 Gynura sp. P. Srisanga 2700
7. 23781 Gynura sp. P. Srisanga 2702
8. 25999 Gynura sp. P. Suksathan 3655
9. 29821 Gynura sp. C. Maknoi 1413
10. 30261 Gynura sp. S. Watthana 2332
11. 30407 Gynura sp. W. Pongamornkul 1915
12. 31932 Gynura sp. C. Maknoi 1376
13. 33306 Gynura sp. Jatupol K. 07-087
14. 33308 Gynura sp. Jatupol K. 07-089
15. 34058 Gynura sp. W. Pongamornkul 1983
16. 49234 Gynura sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-29096
17. 49235 Gynura sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-28941
18. 51179 Gynura sp. W. Pongamornkul 2785
19. 56091 Gynura sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8957
20. 59310 Gynura sp. Li-Jianwu 266
21. 63572 Gynura sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6646
22. 65965 Gynura sp. K. Srithi 719
23. 65967 Gynura sp. K. Srithi 718
24. 82936 Gynura sp. M. Norsaengsri 12320
25. 89407 Gynura sp. W. Pongamornkul 5507
26. 90928 Gynura sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5900
27. 98270 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-150
28. 98474 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-354
29. 102744 Gynura sp. V. Nguanchoo 1046
30. 104739 Gynura sp. C. Maknoi 5614
31. 105476 Gynura sp. C. Maknoi 6819
32. 106344 Gynura sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 799
33. 110142 Gynura sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1015
34. 111885 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-306
35. 122838 Gynura sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-308
36. 124646 Gynura sp. N. Muangyen 3223
37. 129638 Gynura sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4496
38. 130166 Gynura sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2342
39. 133605 Gynura sp. Natdanai Pan-in V 390
40. 138704 Gynura sp. Natdanai Pan-in 579
41. 139240 Gynura sp. Natdanai Pan-in 597

ปิด

QR code