ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 10064
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stylosanthes sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 10064
Collected date

วันที่เก็บ

4 Nov 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Henrik Balslev
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Songkhla, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1613 Stylosanthes sp. W. Nanakorn et al. 1613
2. 2380 Stylosanthes sp. W. Nanakorn et al. 2380
3. 17058 Stylosanthes sp. P. Suksathan 2387
4. 22778 Stylosanthes sp. C. Glamwaewwong 139
5. 48041 Stylosanthes sp. M. Norsaengsri 7209
6. 54547 Stylosanthes sp. KKU Staff. Sawai 930
7. 55897 Stylosanthes sp. P. Chantaranothai s.n.
8. 62285 Stylosanthes sp. Romklao Botanical Garden 2555 572
9. 70280 Stylosanthes sp. M. Pinyosak, P. Vessumrit 70
10. 84569 Stylosanthes sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3811
11. 84604 Stylosanthes sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3846
12. 88669 Stylosanthes sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 520
13. 112042 Stylosanthes sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9090
14. 112072 Stylosanthes sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai, Akharasit Bunsongtae 9058
15. 112082 Stylosanthes sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai, Butapha Kongkeow 9046
16. 112181 Stylosanthes sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon, Preecha Karaket 8833
17. 114827 Stylosanthes sp. Henrik Balslev, Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8702
18. 120565 Stylosanthes sp. N. Muangyen 2331
19. 121682 Stylosanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1743
20. 122319 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9344
21. 122203 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9437
22. 122211 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9429
23. 122228 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9411
24. 122266 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9291
25. 122345 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9370
26. 122401 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9251
27. 122418 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9267
28. 122466 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9495
29. 122481 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9544
30. 125763 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9571
31. 125773 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9587
32. 125775 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9589
33. 125801 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9614
34. 125815 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9629
35. 125830 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9645
36. 125852 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9669
37. 125865 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9682
38. 125935 Stylosanthes sp. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9760
39. 129625 Stylosanthes sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4483

ปิด

QR code