ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96690
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer
Family name

ชื่อวงศ์

HYPERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 206/60
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jun 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 8 m tall. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6406 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer W. Nanakorn et al. 6406
2. 10892 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer Serm 51
3. 24847 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer K. Kertsawang 252
4. 27210 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer P. Suksathan 3863
5. 33155 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer Warintorn K. 08-139
6. 37213 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer C. Maknoi 2095
7. 45818 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer C. Maknoi 3634
8. 46603 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer M. Norsaengsri 3574
9. 46834 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer M. Tanaros 306
10. 46926 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer M. Tanaros 399
11. 50698 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer L. Kamkom 7014
12. 57273 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0171
13. 62652 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer M. Pinyosak 231
14. 63701 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer M. Norsaengsri 3701
15. 71563 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1100
16. 74135 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer Zhou-Shishun 7334
17. 81254 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer C. Maknoi 7436
18. 82727 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer C. Maknoi 7628
19. 84789 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer K. Kertsawang 2275
20. 84791 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer K. Kertsawang 2277
21. 86081 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-085
22. 86171 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-175
23. 86196 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-200
24. 92919 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer D. Argyriou 45
25. 93641 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer Rukarcha 51
26. 94916 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer D. Argyriou 430
27. 101096 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer W. Pongamornkul 6117
28. 101686 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer W. Pongamornkul 6227
29. 101958 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer Phiangphak Sukkharak 8
30. 103564 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer Kasan and Sarayut 025
31. 103575 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer Kasan and Sarayut 036
32. 110017 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer TLBG 615
33. 110027 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer TLBG 624
34. 110546 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5661
35. 110937 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer K. Kertsawang 4507
36. 113715 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-416
37. 115110 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 645
38. 116210 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6862
39. 118030 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-400
40. 122954 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-425
41. 124605 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer N. Muangyen 3182
42. 130430 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2571
43. 131084 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2275
44. 137740 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer K. Inthamma 1324
45. 139611 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer T. Choopan et al. 2022-9
46. 140089 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10132

ปิด

QR code