ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96781
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bulbophyllum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 297/60
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jun 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Orchid in nursery. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11001 Bulbophyllum sp. W. Nanakorn et al. 11001
2. 14914 Bulbophyllum sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 454
3. 21415 Bulbophyllum sp. S. Watthana 1422
4. 21701 Bulbophyllum sp. S. Watthana 1493
5. 22594 Bulbophyllum sp. S. Watthana 1700
6. 22708 Bulbophyllum sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2440
7. 25293 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 1131
8. 25316 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 1152
9. 25525 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 1216
10. 25933 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3590
11. 28704 Bulbophyllum sp. S. Pumicong 371
12. 28720 Bulbophyllum sp. S. Pumicong 567
13. 27193 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3846
14. 27194 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3847
15. 27199 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3852
16. 27502 Bulbophyllum sp. C. Maknoi 689
17. 28024 Bulbophyllum sp. S. Watthana 1977
18. 29390 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 3152
19. 31539 Bulbophyllum sp. C. Maknoi 1598
20. 37043 Bulbophyllum sp. P. Suksathan 4612
21. 37094 Bulbophyllum sp. H. Boonnueng s.n.
22. 38262 Bulbophyllum sp. S. Intamusik 153
23. 46964 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 178
24. 46965 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 179
25. 46996 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 215
26. 47053 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 274
27. 46976 Bulbophyllum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 195
28. 49108 Bulbophyllum sp. S. Watthana 3368
29. 59765 Bulbophyllum sp. Romklao Botanical Garden 568/50
30. 65345 Bulbophyllum sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2412
31. 64677 Bulbophyllum sp. S. Watthana 3762
32. 65723 Bulbophyllum sp. M. Norsaengsri 10215
33. 70180 Bulbophyllum sp. M. Pinyosak & W. Boonchai 170
34. 72893 Bulbophyllum sp. M. Norsaengsri 11010
35. 73532 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4179
36. 73547 Bulbophyllum sp. S. Watthana & K. Kertsawang 4194
37. 82308 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4283
38. 82309 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4284
39. 82310 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4285
40. 82149 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4219
41. 82150 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4220
42. 82151 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4221
43. 82153 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4223
44. 83813 Bulbophyllum sp. P. Phaosrichai 199
45. 88169 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 5175
46. 89670 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 5656
47. 89876 Bulbophyllum sp. Tripetch 100533
48. 89888 Bulbophyllum sp. Tripetch 061237
49. 89902 Bulbophyllum sp. S. Watthana 3869
50. 89974 Bulbophyllum sp. M. Koktongkham 73
51. 89975 Bulbophyllum sp. M. Koktongkham 74
52. 90067 Bulbophyllum sp. S. Watthana 4242
53. 92516 Bulbophyllum sp. Tripetch 120172
54. 94130 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 5830
55. 94169 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 5869
56. 96827 Bulbophyllum sp. C. Glamwaewwong 343/60
57. 97406 Bulbophyllum sp. QBG. Staff s.n.
58. 104536 Bulbophyllum sp. W. Pongamornkul 6313
59. 105660 Bulbophyllum sp. Thitiporn Pingyot 116
60. 107297 Bulbophyllum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-056
61. 113375 Bulbophyllum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-76

ปิด

QR code