ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 97021
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia eriocarpa Juss.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 5461
Collected date

วันที่เก็บ

25 Mar 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sarayut Rakarcha
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

121    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3302 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 3302
2. 3743 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 3743
3. 6112 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6112
4. 6368 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6368
5. 6369 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6369
6. 6437 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6437
7. 6543 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6543
8. 6920 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6920
9. 8411 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 8411
10. 10824 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 088
11. 9632 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 9632
12. 10850 Grewia eriocarpa Juss. Serm 47
13. 11051 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul s.n.
14. 11212 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 130
15. 11274 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul s.n.
16. 18770 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn 541
17. 18919 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 18919
18. 20545 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 1444
19. 21737 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 1529
20. 23218 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 239
21. 24601 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 797
22. 24605 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 801
23. 24965 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 940
24. 31935 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 1379
25. 33171 Grewia eriocarpa Juss. Warintorn K. 08-155
26. 36918 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3134
27. 40661 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 3061
28. 39964 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 5070.1
29. 45701 Grewia eriocarpa Juss. D. Khrueasan MS-27
30. 46538 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 3509
31. 47064 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 3554
32. 50115 Grewia eriocarpa Juss. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7624
33. 50128 Grewia eriocarpa Juss. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7623
34. 50419 Grewia eriocarpa Juss. Shunsuke Tsugaru T-61851
35. 50431 Grewia eriocarpa Juss. M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60780
36. 50716 Grewia eriocarpa Juss. L. Kamkom 02002
37. 56418 Grewia eriocarpa Juss. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051339
38. 56439 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051164
39. 57266 Grewia eriocarpa Juss. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0164
40. 57987 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9089
41. 59825 Grewia eriocarpa Juss. Romklao Botanical Garden 0216/2554
42. 61862 Grewia eriocarpa Juss. Ling Shein Man 087298
43. 61988 Grewia eriocarpa Juss. Ling Shein Man 087513
44. 62018 Grewia eriocarpa Juss. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087494
45. 62554 Grewia eriocarpa Juss. Romklao Botanical Garden 0494/2555
46. 67221 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 735
47. 66220 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3258
48. 66528 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3348
49. 66875 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3458
50. 67174 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 689
51. 67581 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 848
52. 67608 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 875
53. 68833 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089659
54. 68854 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089684
55. 68913 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089561
56. 69014 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 636
57. 69565 Grewia eriocarpa Juss. Zhou-Shishun 7061
58. 69585 Grewia eriocarpa Juss. Zhou-Shishun 7040
59. 71420 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3860
60. 71490 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1027
61. 73233 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 11405
62. 74791 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 04265
63. 75949 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094721
64. 75987 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095379
65. 76709 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11155
66. 76814 Grewia eriocarpa Juss. W. Tanming 588
67. 77901 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11173
68. 79141 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-336
69. 80990 Grewia eriocarpa Juss. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097258
70. 81394 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 12189
71. 82044 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 12077
72. 82347 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 4336
73. 84174 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 4960
74. 84783 Grewia eriocarpa Juss. K. Kertsawang 2269
75. 85093 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3328
76. 85275 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 7923
77. 85281 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 7929
78. 87042 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 335/58
79. 87305 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-147
80. 89203 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 792
81. 89782 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 4700
82. 90695 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 957
83. 91748 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1116
84. 91776 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1144
85. 93368 Grewia eriocarpa Juss. S. Samosorn 10
86. 93975 Grewia eriocarpa Juss. Nobuyuki Tanaka, Kazumi Fujikawa, Yuki Tsujita & Khin Myo Htwe 036127
87. 95867 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1823
88. 97020 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5460
89. 104728 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5603
90. 107076 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 4841
91. 110475 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5591
92. 110788 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 2001
93. 110868 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 2083
94. 111363 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-311
95. 112702 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 2189
96. 114539 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4888
97. 114870 Grewia eriocarpa Juss. T. Choopan et al. 2017-2
98. 115408 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5252
99. 116605 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-228
100. 116606 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-229
101. 117349 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 935
102. 118800 Grewia eriocarpa Juss. N. Boonruang 0150
103. 121152 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 3134
104. 121241 Grewia eriocarpa Juss. N. Boonruang 0302
105. 125026 Grewia eriocarpa Juss. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 648
106. 126236 Grewia eriocarpa Juss. N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020279
107. 127080 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1811
108. 127196 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1927
109. 127979 Grewia eriocarpa Juss. K. Inthamma 815
110. 129064 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2503
111. 129442 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4300
112. 130836 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 3885
113. 134095 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3560
114. 135159 Grewia eriocarpa Juss. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3325
115. 135040 Grewia eriocarpa Juss. T. Choopan et al. 2021-26
116. 135089 Grewia eriocarpa Juss. T. Choopan et al. 2021-155
117. 137028 Grewia eriocarpa Juss. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103473
118. 139526 Grewia eriocarpa Juss. T. Choopan et al. 2021-167
119. 140597 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100077
120. 140598 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100019
121. 140966 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul - 8131

ปิด

QR code