ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97089
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Microcos sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai 473
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jul 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 8 m high. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Satun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

96
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

8    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 38827 Microcos sp. C. Maknoi 2497
2. 45919 Microcos sp. C. Maknoi 3832
3. 97054 Microcos sp. P. Phaosrichai 438
4. 116101 Microcos sp. K. Wangwasit 180914-13
5. 121852 Microcos sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1187
6. 121989 Microcos sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1324
7. 132937 Microcos sp. S. Pumikong 2019 115
8. 133043 Microcos sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3007

ปิด

QR code