ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97879
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria ceylonica Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3859
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

960
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

216    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97803 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2972
2. 97804 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3016
3. 97805 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3236
4. 97806 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3237
5. 97807 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3211
6. 97808 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3171
7. 97809 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3169
8. 97810 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3163
9. 97811 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3162
10. 97812 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3161
11. 97813 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3666
12. 97814 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3160
13. 97815 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3284
14. 97816 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3038
15. 97817 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3071
16. 97818 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3061
17. 97819 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3044
18. 97820 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3042
19. 97821 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3040
20. 97822 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3039
21. 97823 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3870
22. 97824 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3739
23. 97825 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3727
24. 97826 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3702
25. 97827 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3927
26. 97828 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2337
27. 97829 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2338
28. 97830 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4786
29. 97831 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2311.1
30. 97832 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4900
31. 97833 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2336
32. 97834 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4286
33. 97835 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4257
34. 97836 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4250
35. 97837 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4233
36. 97838 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4802
37. 97839 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4107
38. 97763 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4289
39. 97764 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1769.1
40. 97765 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1738
41. 97766 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3582.1
42. 97767 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1752
43. 97768 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3060
44. 97769 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3037
45. 97770 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3553
46. 97771 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3055
47. 97772 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3321
48. 97773 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3317
49. 97774 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3600
50. 97775 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3602
51. 97776 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3025
52. 97777 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3320
53. 97778 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3056
54. 97779 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2508
55. 97780 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2510
56. 97781 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2509
57. 97782 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1709
58. 97783 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1708
59. 97784 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1704
60. 97785 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2462
61. 97786 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2483
62. 97787 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2478
63. 97788 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2476
64. 97789 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2475
65. 97790 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2456
66. 97791 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2455
67. 97792 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1879
68. 97793 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1875
69. 97794 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3283
70. 97795 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3165
71. 97796 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3234
72. 97797 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3207
73. 97798 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3285
74. 97799 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3244
75. 97800 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3924
76. 97801 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2315
77. 97802 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2322
78. 97840 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2310
79. 97841 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3557
80. 97842 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3576
81. 97843 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4108
82. 97844 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3131
83. 97845 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3129
84. 97846 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3146
85. 97847 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3132
86. 97848 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3133
87. 97849 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4105
88. 97850 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1613
89. 97851 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4787
90. 97852 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4789
91. 97853 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4211
92. 97854 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4104
93. 97855 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1896
94. 97856 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1695
95. 97857 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4106
96. 97858 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1731
97. 97859 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1692
98. 97860 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1693
99. 97861 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1694
100. 97862 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1725
101. 97863 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1727
102. 97864 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1442
103. 97865 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1365
104. 97866 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 722
105. 97867 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1436
106. 97868 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3172
107. 97869 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3667
108. 97870 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3749
109. 97871 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4171
110. 97872 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3206
111. 97873 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4165
112. 97874 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4169
113. 97875 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3939
114. 97876 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3968
115. 97877 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3961
116. 97878 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3853
117. 97880 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3933
118. 97881 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3948
119. 97882 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3945
120. 97883 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4178
121. 97884 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4170
122. 97885 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3775
123. 97886 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3204
124. 97887 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3205
125. 97888 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3173
126. 97889 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3203
127. 97890 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3858
128. 97891 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4040
129. 97892 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3691
130. 97893 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3984
131. 97894 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4033
132. 97895 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4030
133. 97896 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4034
134. 97897 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3969
135. 97898 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4026
136. 97899 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3673
137. 97900 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3676
138. 97901 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2918
139. 97902 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3090
140. 97903 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3100
141. 97904 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2924
142. 97905 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3101
143. 97906 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2922
144. 97907 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3476
145. 97908 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3433
146. 97909 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3449
147. 97910 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3492
148. 97911 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3456
149. 97912 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3092
150. 97913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2923
151. 97914 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3385
152. 97915 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1671
153. 97916 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3103
154. 97917 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3465
155. 97918 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2572
156. 97919 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2576
157. 97920 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3684
158. 97921 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1553
159. 97922 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3084
160. 97923 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3387
161. 97924 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3384
162. 97925 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3372
163. 97926 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3371
164. 97927 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2926
165. 97928 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3388
166. 97929 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2925
167. 97930 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1573
168. 97931 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1527
169. 97932 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3461
170. 97933 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2577
171. 97934 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2574
172. 97935 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1518
173. 97962 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2412
174. 100243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5380
175. 100255 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5396
176. 100260 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5403
177. 100263 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5406
178. 100358 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5524
179. 100409 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5225
180. 100423 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5241
181. 100429 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5248
182. 100430 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5249
183. 100431 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5250
184. 100461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5332
185. 100465 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5324
186. 100504 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5326
187. 100655 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5846
188. 102913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5681
189. 103074 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5050
190. 103089 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5039
191. 103106 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
192. 103021 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4957
193. 103023 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4959
194. 103027 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4967
195. 103036 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4976.2
196. 103051 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5007
197. 103053 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5009
198. 103054 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5010
199. 103057 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5057
200. 103117 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5079
201. 103129 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
202. 103200 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4048
203. 103303 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5120
204. 103305 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5122
205. 103308 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5125
206. 103403 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3788
207. 103422 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4513
208. 103461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2547
209. 103462 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2551
210. 103476 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2659
211. 103508 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2568
212. 103513 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2690
213. 103514 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2691
214. 103515 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2694
215. 106574 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Feeya David 120.1
216. 108243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5851

ปิด

QR code