ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97205
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway
Family name

ชื่อวงศ์

COCCOCARPIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kansri Boonpragob et al. 1371
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jan 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

665
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97204 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Kansri Boonpragob et al. 1370
2. 97206 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Kansri Boonpragob et al. 1372
3. 101833 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 1508
4. 101834 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 5869
5. 101835 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 3730
6. 101836 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 3764
7. 101837 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 4978
8. 101838 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 5052
9. 101839 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 5054
10. 101840 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 5066
11. 101841 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 6182
12. 101842 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 95
13. 101843 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 49
14. 101844 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 50
15. 101845 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 208
16. 101866 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 3466
17. 120317 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway Sureeporn Jariangprasert 4

ปิด

QR code