ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 10156
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Engelhardtia spicata Lechen ex Blume
Family name

ชื่อวงศ์

JUGLANDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Thongson 89
Collected date

วันที่เก็บ

13 Dec 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 5 m. high. Inflorescence greenish-white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

103    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 135 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 135
2. 2861 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 2861
3. 5397 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 5397
4. 5535 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 5535
5. 5538 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 5538
6. 8099 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 8099
7. 8658 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 8658
8. 10707 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 10707
9. 10514 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 174
10. 12856 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga 386
11. 15305 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume P. Suksathan 1579
12. 15346 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 453
13. 15582 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume M. Wongnak 134
14. 22518 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga 2357
15. 22520 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga 2359
16. 22703 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2435
17. 23756 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga 2677
18. 28471 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-1
19. 31242 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2917
20. 36588 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi 1908
21. 35538 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8364
22. 35539 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8265
23. 35705 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8555
24. 36569 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi 1889
25. 37109 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi 1991
26. 41015 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume K. Kertsawang 936
27. 42257 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Zhou Shi-shun 2240
28. 47190 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Chusie KY296
29. 49893 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume M. Norsaengsri 6413
30. 52778 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi 2947
31. 53135 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Yin-Jiantao 1556
32. 53142 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1447
33. 53541 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Yin-Jiantao 1264
34. 56552 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051450
35. 59551 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Romklao Botanical Garden 0157/2554
36. 59959 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2118
37. 60509 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 088175
38. 60527 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 088151
39. 60851 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087112
40. 60859 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087104
41. 60969 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087815
42. 61062 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086758
43. 61514 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087160
44. 61576 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087238
45. 61578 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087236
46. 61870 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Man 087276
47. 65504 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume K. Srithi 548
48. 66274 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Pongamornkul 3312
49. 69179 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089265
50. 70638 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020263
51. 71709 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091156
52. 71790 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091013
53. 72992 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume M. Norsaengsri 10773
54. 73439 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume C. Lakoet 0597
55. 78707 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Law Shein 098041
56. 80400 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-215
57. 80896 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume K. Phoutthavong et al. 592
58. 80384 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-199
59. 80636 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3138
60. 81552 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097512
61. 81553 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097513
62. 81554 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097737
63. 81555 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097879
64. 81556 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097937
65. 81575 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097076
66. 81577 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097410
67. 83256 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Pongamornkul 4791
68. 85071 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3306
69. 87838 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Nagamasu Hidetoshi, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035658
70. 87839 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Stephan Gale & Khin Myo Htwe 035027
71. 87840 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume J. Murata, N. Tanaka, T. Kawahara, M. Tamura, S. Kakishima & N. Takamura 041698
72. 87842 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ling Shing Maung & Cho Cho Win 025777
73. 87843 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022417
74. 87844 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe & Khin Myo Htwe 023501
75. 87845 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 024726
76. 87846 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ling Shing Maung & Cho Cho Win 025780
77. 87847 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Nagamasu Hidetoshi, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035656
78. 87848 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022465
79. 89101 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 692
80. 90620 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 883
81. 90719 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 981
82. 90986 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Serm s.n.
83. 93963 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030991
84. 93964 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda & Aung Thay 050067
85. 93965 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Chika Mouri & Ling Shing Maung 051069
86. 93966 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Shigeo Yasuda 053788
87. 93967 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume J. Murata, N. Tanaka, T. Kawahara, M. Tamura, S. Kakishima & N. Takamura 041515
88. 93968 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume N. Tanaka, Takashi Sugawara, Akikyo Naiki & Yu Ito 080426
89. 93969 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090494
90. 93970 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Mang 096119
91. 93971 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Law Shine 096435
92. 94449 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 1576
93. 94496 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 1623
94. 95490 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 89
95. 95971 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume P. Phaosrichai 369
96. 98337 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-217
97. 105794 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume Pimsiri PN067
98. 106371 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 826
99. 106783 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 503
100. 106817 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 537
101. 107289 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-048
102. 107317 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-079
103. 110489 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5605

ปิด

QR code