ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97394
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ophiorrhiza sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

QBG. Staff s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

17 Sep 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower purplish-white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

128    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3730 Ophiorrhiza sp. W. Nanakorn et al. 3730
2. 9351 Ophiorrhiza sp. W. Nanakorn et al. 9351
3. 20419 Ophiorrhiza sp. P. Thongson 164
4. 23193 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga 2573
5. 23196 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga 2576
6. 23949 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 581
7. 27667 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 853
8. 29708 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 987
9. 30986 Ophiorrhiza sp. K. Kertsawang 692
10. 31077 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2752
11. 31321 Ophiorrhiza sp. K. Kertsawang 785
12. 31570 Ophiorrhiza sp. A. Keratikornkol 357
13. 31827 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 1545
14. 37156 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2038
15. 38398 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2170
16. 38516 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2288
17. 38803 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2473
18. 38918 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2588
19. 38939 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2609
20. 40281 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2643
21. 40444 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2815
22. 40673 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & P. Srisanga 3073
23. 40858 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6078
24. 47967 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 7135
25. 50021 Ophiorrhiza sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49909
26. 50542 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu Cx00217
27. 50639 Ophiorrhiza sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 195
28. 51616 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1289
29. 52585 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1671
30. 54379 Ophiorrhiza sp. T. Yingkhachorn 57
31. 55321 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8278
32. 56307 Ophiorrhiza sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051330
33. 56467 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051209
34. 56504 Ophiorrhiza sp. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051144
35. 56543 Ophiorrhiza sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051438
36. 58615 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9650
37. 59188 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9725
38. 60178 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 6008
39. 62323 Ophiorrhiza sp. Romklao Botanical Garden 0610/2555
40. 61746 Ophiorrhiza sp. Ling Shein Man 087553
41. 62715 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1139
42. 62718 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1142
43. 63419 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu 825
44. 64045 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6961
45. 64314 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu 632
46. 65361 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2429
47. 68949 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089507
48. 68666 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3030
49. 68677 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3041
50. 68796 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089619
51. 68808 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089634
52. 69428 Ophiorrhiza sp. Zhou-Shishun 7034
53. 70418 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 3285
54. 71269 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 978
55. 73812 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 53
56. 73207 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 11379
57. 74970 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 6616
58. 75422 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095543
59. 75556 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094474
60. 76267 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7117
61. 79252 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-447
62. 84156 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 4942
63. 83787 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2814
64. 84240 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & P. Srisanga 3073
65. 84934 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4018
66. 85327 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7975
67. 85159 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 268
68. 85417 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8065
69. 85458 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8157
70. 85510 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8209
71. 85821 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 12474
72. 85824 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & W. Tanming 12477
73. 85845 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 12498
74. 86077 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-081
75. 86214 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-218
76. 86537 Ophiorrhiza sp. W. Tanming 989
77. 87095 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 389/58
78. 87096 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 390/58
79. 88486 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 338
80. 88496 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 348
81. 90791 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3399
82. 92672 Ophiorrhiza sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-063
83. 97147 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 531
84. 97390 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
85. 97395 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
86. 97400 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
87. 97401 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
88. 97403 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
89. 97405 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
90. 97408 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
91. 98612 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-089
92. 100722 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-325
93. 100729 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-332
94. 100841 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 568
95. 104776 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 5652
96. 105529 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 6872
97. 105599 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7027
98. 110652 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5767
99. 111376 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-324
100. 111379 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-327
101. 112658 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2145
102. 112780 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2267
103. 113338 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-39
104. 113218 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3912
105. 113221 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3915
106. 113471 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-172
107. 113492 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-193
108. 113591 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-292
109. 114059 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-309
110. 113857 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-107
111. 115308 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 843
112. 116810 Ophiorrhiza sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-002
113. 116919 Ophiorrhiza sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-111
114. 117136 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2403
115. 117157 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2424
116. 117750 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-120
117. 118010 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-380
118. 117838 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-208
119. 117958 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-328
120. 118458 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 357
121. 118835 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 413
122. 123456 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-450
123. 123264 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-258
124. 123395 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-389
125. 123714 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-251
126. 123835 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-372
127. 123849 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-386
128. 124626 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 3203

ปิด

QR code