ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 10158
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Persicaria chinensis (L.) H.Gross
Family name

ชื่อวงศ์

Polygonaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Thongson 91
Collected date

วันที่เก็บ

13 Dec 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1-3 m. high, petal white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1120
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

110    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 156 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 156
2. 1903 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 1903
3. 1918 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 1918
4. 12533 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 374
5. 12625 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Nanakorn et al. 12625
6. 12886 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga 416
7. 19380 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Glamwaewwong 11
8. 22140 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga 2200
9. 34074 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 1999
10. 35021 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 1825
11. 35276 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8073
12. 39120 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Jatupol K. 08 469
13. 41005 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Kertsawang 921
14. 45038 Persicaria chinensis (L.) H.Gross M. Tanaros 440
15. 48757 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Shunsuke Tsugaru T 61763
16. 51028 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 2634
17. 50923 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Watthana 3656
18. 51155 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 2761
19. 51195 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 2801
20. 62985 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Sawangsawat 118
21. 64546 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 3095
22. 66325 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 3365
23. 73420 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Lakoet 578
24. 73681 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4091
25. 73963 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Khwan 13
26. 78115 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4460
27. 78148 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4493
28. 78176 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 429
29. 78314 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 220
30. 78317 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 229
31. 80079 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97111
32. 80271 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 87
33. 80460 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 275
34. 80524 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 339
35. 80712 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 4569
36. 88184 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5190
37. 88295 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5301
38. 88446 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 298
39. 88528 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 380
40. 89113 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 704
41. 89420 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5520
42. 89666 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 5652
43. 90349 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 272
44. 90235 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 158
45. 92458 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3930
46. 92471 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3943
47. 93829 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 20228
48. 94497 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 1624
49. 95973 Persicaria chinensis (L.) H.Gross P. Phaosrichai 371
50. 98240 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 120
51. 98320 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 200
52. 98466 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 346
53. 98625 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 102
54. 98813 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 290
55. 98851 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 328
56. 98900 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 377
57. 102366 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 600
58. 102664 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 954
59. 102666 Persicaria chinensis (L.) H.Gross V. Nguanchoo 956
60. 103730 Persicaria chinensis (L.) H.Gross E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu, D.C. Thomas 344
61. 103789 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo, Rafidah Abdul Rahman 6-01 s.n.
62. 103902 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Kamonnate 699
63. 104241 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Kamonnate 805
64. 104295 Persicaria chinensis (L.) H.Gross S. Kamonnate 861
65. 104472 Persicaria chinensis (L.) H.Gross T. Khambai 495
66. 105317 Persicaria chinensis (L.) H.Gross T. Khambai 223
67. 107374 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 140
68. 107426 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 193
69. 109714 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 284
70. 115303 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 838
71. 116149 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6801
72. 116191 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6843
73. 116242 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6894
74. 117245 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 2512
75. 117985 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 355
76. 120663 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 2646
77. 122586 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1546
78. 122676 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 146
79. 122832 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 302
80. 124675 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 3252
81. 124775 Persicaria chinensis (L.) H.Gross N. Muangyen 3352
82. 126271 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Khin Myo Htwe 32858
83. 126610 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9970
84. 126635 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9997
85. 127812 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 188
86. 129125 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2672
87. 129216 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Akharasit Bunsongthae 32
88. 133401 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 184
89. 133583 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 368
90. 133610 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 395
91. 133671 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in V 456
92. 135815 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 7783
93. 135874 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 7842
94. 135979 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 7941
95. 136606 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3631
96. 137133 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103338
97. 137134 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103424
98. 137693 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Inthamma 1277
99. 138287 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Inthamma 1563
100. 138636 Persicaria chinensis (L.) H.Gross K. Inthamma 269
101. 138663 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 538
102. 138716 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 591
103. 139281 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Natdanai Pan-in 638
104. 139759 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 4001
105. 140826 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong 87
106. 140837 Persicaria chinensis (L.) H.Gross Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong 98
107. 142358 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 8659
108. 142395 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 8696
109. 142451 Persicaria chinensis (L.) H.Gross W. Pongamornkul 8752
110. 142679 Persicaria chinensis (L.) H.Gross C. Maknoi et al. 5091

ปิด

QR code