ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97778
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria ceylonica Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3056
Collected date

วันที่เก็บ

4 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

640
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

216    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97763 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4289
2. 97764 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1769.1
3. 97765 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1738
4. 97766 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3582.1
5. 97767 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1752
6. 97768 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3060
7. 97769 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3037
8. 97770 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3553
9. 97771 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3055
10. 97772 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3321
11. 97773 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3317
12. 97774 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3600
13. 97775 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3602
14. 97776 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3025
15. 97777 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3320
16. 97779 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2508
17. 97780 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2510
18. 97781 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2509
19. 97782 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1709
20. 97783 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1708
21. 97784 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1704
22. 97785 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2462
23. 97786 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2483
24. 97787 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2478
25. 97788 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2476
26. 97789 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2475
27. 97790 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2456
28. 97791 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2455
29. 97792 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1879
30. 97793 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1875
31. 97794 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3283
32. 97795 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3165
33. 97796 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3234
34. 97797 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3207
35. 97798 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3285
36. 97799 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3244
37. 97800 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3924
38. 97801 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2315
39. 97802 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2322
40. 97803 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2972
41. 97804 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3016
42. 97805 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3236
43. 97806 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3237
44. 97807 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3211
45. 97808 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3171
46. 97809 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3169
47. 97810 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3163
48. 97811 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3162
49. 97812 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3161
50. 97813 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3666
51. 97814 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3160
52. 97815 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3284
53. 97816 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3038
54. 97817 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3071
55. 97818 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3061
56. 97819 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3044
57. 97820 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3042
58. 97821 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3040
59. 97822 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3039
60. 97823 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3870
61. 97824 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3739
62. 97825 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3727
63. 97826 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3702
64. 97827 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3927
65. 97828 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2337
66. 97829 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2338
67. 97830 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4786
68. 97831 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2311.1
69. 97832 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4900
70. 97833 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2336
71. 97834 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4286
72. 97835 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4257
73. 97836 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4250
74. 97837 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4233
75. 97838 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4802
76. 97839 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4107
77. 97840 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2310
78. 97841 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3557
79. 97842 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3576
80. 97843 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4108
81. 97844 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3131
82. 97845 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3129
83. 97846 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3146
84. 97847 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3132
85. 97848 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3133
86. 97849 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4105
87. 97850 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1613
88. 97851 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4787
89. 97852 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4789
90. 97853 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4211
91. 97854 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4104
92. 97855 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1896
93. 97856 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1695
94. 97857 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4106
95. 97858 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1731
96. 97859 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1692
97. 97860 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1693
98. 97861 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1694
99. 97862 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1725
100. 97863 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1727
101. 97864 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1442
102. 97865 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1365
103. 97866 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 722
104. 97867 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1436
105. 97868 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3172
106. 97869 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3667
107. 97870 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3749
108. 97871 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4171
109. 97872 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3206
110. 97873 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4165
111. 97874 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4169
112. 97875 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3939
113. 97876 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3968
114. 97877 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3961
115. 97878 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3853
116. 97879 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3859
117. 97880 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3933
118. 97881 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3948
119. 97882 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3945
120. 97883 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4178
121. 97884 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4170
122. 97885 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3775
123. 97886 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3204
124. 97887 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3205
125. 97888 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3173
126. 97889 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3203
127. 97890 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3858
128. 97891 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4040
129. 97892 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3691
130. 97893 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3984
131. 97894 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4033
132. 97895 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4030
133. 97896 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4034
134. 97897 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3969
135. 97898 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4026
136. 97899 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3673
137. 97900 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3676
138. 97901 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2918
139. 97902 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3090
140. 97903 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3100
141. 97904 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2924
142. 97905 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3101
143. 97906 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2922
144. 97907 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3476
145. 97908 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3433
146. 97909 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3449
147. 97910 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3492
148. 97911 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3456
149. 97912 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3092
150. 97913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2923
151. 97914 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3385
152. 97915 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1671
153. 97916 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3103
154. 97917 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3465
155. 97918 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2572
156. 97919 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2576
157. 97920 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3684
158. 97921 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1553
159. 97922 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3084
160. 97923 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3387
161. 97924 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3384
162. 97925 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3372
163. 97926 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3371
164. 97927 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2926
165. 97928 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3388
166. 97929 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2925
167. 97930 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1573
168. 97931 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1527
169. 97932 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3461
170. 97933 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2577
171. 97934 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2574
172. 97935 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1518
173. 97962 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2412
174. 100409 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5225
175. 100423 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5241
176. 100429 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5248
177. 100430 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5249
178. 100431 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5250
179. 100243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5380
180. 100255 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5396
181. 100260 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5403
182. 100263 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5406
183. 100358 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5524
184. 100461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5332
185. 100465 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5324
186. 100504 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5326
187. 100655 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5846
188. 103051 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5007
189. 103053 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5009
190. 103054 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5010
191. 103057 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5057
192. 103074 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5050
193. 103089 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5039
194. 102913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5681
195. 103021 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4957
196. 103023 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4959
197. 103027 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4967
198. 103036 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4976.2
199. 103106 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
200. 103117 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5079
201. 103129 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
202. 103200 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4048
203. 103303 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5120
204. 103305 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5122
205. 103308 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5125
206. 103403 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3788
207. 103422 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4513
208. 103461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2547
209. 103462 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2551
210. 103476 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2659
211. 103508 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2568
212. 103513 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2690
213. 103514 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2691
214. 103515 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2694
215. 106574 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Feeya David 120.1
216. 108243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5851

ปิด

QR code