ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98005
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria cicatricosa Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 2292
Collected date

วันที่เก็บ

2 Feb 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1460
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

101    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97978 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3175
2. 97979 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4349
3. 97980 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4358
4. 97981 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4384
5. 97982 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4383
6. 97983 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4379
7. 97984 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4378
8. 97985 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4141
9. 97986 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4345
10. 97987 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4355
11. 97988 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4344
12. 97989 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4330
13. 97990 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4284
14. 97991 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3404
15. 97992 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3754
16. 97993 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2277
17. 97994 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2285
18. 97995 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2007
19. 97996 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1921
20. 97997 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2101
21. 97998 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2498
22. 97999 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2919
23. 98000 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4290
24. 98001 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2496
25. 98002 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2559
26. 98003 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2497
27. 98004 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1799
28. 98006 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2194
29. 98007 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4007
30. 98008 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2195
31. 98009 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4287
32. 98010 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3752
33. 98011 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4440
34. 98012 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2320
35. 98013 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4591
36. 97936 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1519
37. 97937 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4594
38. 97938 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1523
39. 97939 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1723.1
40. 97940 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1522.1
41. 97941 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3745
42. 97942 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1513
43. 97943 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4596
44. 97944 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4595
45. 97945 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3475
46. 97946 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3750
47. 97947 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4598
48. 97948 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3545
49. 97949 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4272
50. 97950 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4016
51. 97951 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1778
52. 97952 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4734
53. 97953 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4722
54. 97954 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4733
55. 97955 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1624
56. 97956 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1839
57. 97957 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4637
58. 97958 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4648
59. 97959 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1800
60. 97960 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4745
61. 97961 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4694
62. 97963 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4296
63. 97964 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4645
64. 97965 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2413
65. 97966 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4565
66. 97967 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1678
67. 97968 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1669
68. 97969 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1767
69. 97970 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2407
70. 97971 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1776
71. 97972 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1677
72. 97973 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2431
73. 97974 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4264
74. 97975 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2222
75. 97976 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2275
76. 97977 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2280
77. 98014 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4515
78. 98015 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4436
79. 98016 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4441
80. 98017 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4564
81. 100411 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5259
82. 100420 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5238
83. 100439 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5258
84. 100258 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5399
85. 100385 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5553
86. 100471 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5312
87. 102890 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5828
88. 102955 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5705
89. 102957 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5707
90. 102960 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5710
91. 102961 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5711
92. 102962 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5712
93. 102963 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5713
94. 102972 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5728
95. 102973 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5730
96. 102992 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5774
97. 102998 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5783
98. 103154 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4191
99. 103245 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3469
100. 103360 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5176
101. 103428 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4662

ปิด

QR code