ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98018
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria leiocarpella Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5320
Collected date

วันที่เก็บ

5 Mar 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

880
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

102    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 98999 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2025
2. 99000 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2027
3. 99001 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2030
4. 99002 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2031
5. 99003 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2041
6. 99004 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2042
7. 99005 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2012
8. 99006 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2013
9. 99007 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2020
10. 99008 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2002
11. 99009 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2004
12. 99010 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1902
13. 99011 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1894
14. 98981 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1922
15. 98982 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1917
16. 98983 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3950
17. 98984 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4015
18. 98985 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3947
19. 98986 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3397
20. 98987 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3928
21. 98988 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1962
22. 98989 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2127
23. 98990 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2133
24. 98991 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2045
25. 98992 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2112
26. 98993 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2116
27. 98994 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2117
28. 98995 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2121
29. 98996 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2122
30. 98997 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2009
31. 98998 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2021
32. 99012 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1903
33. 99013 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1904
34. 99014 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1901
35. 99015 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1916
36. 99016 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1915
37. 99017 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1924
38. 99018 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1907
39. 99019 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2136
40. 99020 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4809
41. 99021 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2131
42. 99022 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2840
43. 99023 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2137
44. 99024 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2487
45. 99025 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1954
46. 99026 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1952
47. 99027 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1360
48. 99028 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1959
49. 99029 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1961
50. 99030 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1956
51. 99031 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1957
52. 99032 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1960
53. 99033 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1975
54. 99034 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1977
55. 99035 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1609
56. 99036 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1953
57. 99037 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1955
58. 99038 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1996
59. 99039 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1608
60. 99040 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2128
61. 99041 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2609
62. 99042 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1659
63. 99043 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4854
64. 99044 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4670
65. 99045 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4543
66. 99046 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4413
67. 99047 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4575
68. 99048 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1972
69. 99049 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1981
70. 99050 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1607
71. 99051 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1985
72. 99052 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1986
73. 99053 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1993
74. 99054 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1980
75. 99055 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1971
76. 99056 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1989
77. 99057 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1990
78. 99058 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1727.1
79. 99059 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2365
80. 99060 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3442
81. 99061 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4218
82. 99062 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3443
83. 99063 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3520
84. 99064 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1512
85. 99065 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3030
86. 99066 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2143
87. 99067 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2611
88. 100272 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5424
89. 100346 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5508
90. 100638 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 6006
91. 100464 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5323
92. 100494 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5321
93. 103163 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2546
94. 103331 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5208
95. 103413 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4234
96. 103427 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4629
97. 103453 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4798
98. 120235 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5356
99. 120293 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5335
100. 120303 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5573
101. 120305 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5374
102. 120169 Pertusaria leiocarpella Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5347

ปิด

QR code