ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98107
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria commutata Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 1811
Collected date

วันที่เก็บ

22 Oct 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uthai Thani, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

360
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 98096 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1764
2. 98097 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3912
3. 98098 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2643
4. 98099 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1785
5. 98100 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1805
6. 98101 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2460
7. 98102 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2471
8. 98103 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1822
9. 98104 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3179
10. 98105 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1786
11. 98106 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1808
12. 98108 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1821
13. 98109 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1785
14. 98110 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2374
15. 98111 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4858
16. 98112 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3932
17. 98113 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1646
18. 98114 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1626.1
19. 98115 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1626
20. 98116 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1614
21. 98117 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2477
22. 98118 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2140
23. 98119 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3506
24. 100288 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5444
25. 100293 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5450
26. 100330 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5490
27. 100394 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5564
28. 100579 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5955
29. 100863 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5516
30. 103404 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3864
31. 103409 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4225

ปิด

QR code