ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98157
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crotalaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-037
Collected date

วันที่เก็บ

31 Feb 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest; forest ground. Herb 1 m. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

82    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7669 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 7669
2. 7702 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 7702
3. 21215 Crotalaria sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2089
4. 28895 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 28895
5. 28903 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 28903
6. 29780 Crotalaria sp. C. Maknoi 1101
7. 31964 Crotalaria sp. C. Maknoi 1126
8. 33347 Crotalaria sp. Jatupol K. 07-128
9. 34116 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 2041
10. 35410 Crotalaria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8228
11. 51319 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2767
12. 51326 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2774
13. 51336 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2784
14. 53764 Crotalaria sp. C. Maknoi 3045
15. 53765 Crotalaria sp. C. Maknoi 3046
16. 53885 Crotalaria sp. C. Maknoi 3167
17. 62371 Crotalaria sp. Romklao Botanical Garden 0311/2554
18. 70436 Crotalaria sp. C. Maknoi 3303
19. 70979 Crotalaria sp. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 222
20. 71455 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 3895
21. 73794 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 35
22. 81318 Crotalaria sp. C. Maknoi 7500
23. 90167 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-90
24. 90546 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-467
25. 90241 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-164
26. 90251 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-174
27. 90284 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-207
28. 90430 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-352
29. 91991 Crotalaria sp. K. Kertsawang 3556
30. 92604 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 322
31. 93586 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5769
32. 94147 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5847
33. 94148 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5848
34. 94154 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5854
35. 94187 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5887
36. 94304 Crotalaria sp. N. Muangyen 1432
37. 94392 Crotalaria sp. N. Muangyen 1519
38. 95444 Crotalaria sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5106
39. 95536 Crotalaria sp. N. Muangyen 1733
40. 95730 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6014
41. 96163 Crotalaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4348
42. 96173 Crotalaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4358
43. 96178 Crotalaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4363
44. 98470 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-350
45. 98825 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-302
46. 100843 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 570
47. 100906 Crotalaria sp. Identifies project group 6-1
48. 101726 Crotalaria sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 005
49. 104323 Crotalaria sp. S. Kamonnate 893
50. 104838 Crotalaria sp. C. Maknoi 5714
51. 104900 Crotalaria sp. C. Maknoi 6056
52. 104933 Crotalaria sp. C. Maknoi 6090
53. 105097 Crotalaria sp. C. Maknoi 6287
54. 105145 Crotalaria sp. C. Maknoi 6336
55. 105172 Crotalaria sp. C. Maknoi 6408
56. 105175 Crotalaria sp. C. Maknoi 6411
57. 105179 Crotalaria sp. C. Maknoi 6415
58. 105323 Crotalaria sp. T. Khambai 229
59. 105918 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6394
60. 106003 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6479
61. 107571 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-358
62. 108477 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2018-64
63. 108490 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2017-41
64. 109788 Crotalaria sp. TLBG 103
65. 111155 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-103
66. 110800 Crotalaria sp. N. Muangyen 2013
67. 110992 Crotalaria sp. K. Kertsawang 4561
68. 111078 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-027
69. 111353 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-301
70. 111401 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-349
71. 111446 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-394
72. 111773 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-293
73. 111774 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-294
74. 111529 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-052
75. 111603 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-126
76. 111604 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-127
77. 111606 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-129
78. 111720 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-240
79. 111786 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-306
80. 112586 Crotalaria sp. C. Maknoi 3383
81. 112589 Crotalaria sp. C. Maknoi 3386
82. 113371 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-72

ปิด

QR code