ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98138
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Floscopa scandens Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

COMMELINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-018
Collected date

วันที่เก็บ

31 Feb 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Nattee Muangyen
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest; wet place. Herb. Fruit purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

42    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2875 Floscopa scandens Lour. W. Nanakorn et al. 2875
2. 5317 Floscopa scandens Lour. W. Nanakorn et al. 5317
3. 7857 Floscopa scandens Lour. W. Nanakorn et al. 7857
4. 7992 Floscopa scandens Lour. W. Nanakorn et al. 7992
5. 12399 Floscopa scandens Lour. P. Suksathan 1294
6. 12572 Floscopa scandens Lour. P. Srisanga 333
7. 15548 Floscopa scandens Lour. W. Nanakorn et al. 15548
8. 19008 Floscopa scandens Lour. W. Nanakorn et al. 19008
9. 19131 Floscopa scandens Lour. W. Nanakorn et al. 19131
10. 19386 Floscopa scandens Lour. C. Glamwaewwong 17
11. 21774 Floscopa scandens Lour. S. Watthana and P. Suksathan 1566
12. 36385 Floscopa scandens Lour. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3028
13. 40230 Floscopa scandens Lour. M. Norsaengsri 5419
14. 40371 Floscopa scandens Lour. C. Maknoi 2742
15. 41022 Floscopa scandens Lour. K. Kertsawang 946
16. 41820 Floscopa scandens Lour. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 101
17. 42242 Floscopa scandens Lour. Wang Hong 8309
18. 43057 Floscopa scandens Lour. Zhou Shi-shun 3139
19. 43282 Floscopa scandens Lour. Zhou Shi-shun 3211
20. 48708 Floscopa scandens Lour. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1980
21. 58842 Floscopa scandens Lour. Wang Hong 8309
22. 58917 Floscopa scandens Lour. Zhou-Shishun 3139
23. 60297 Floscopa scandens Lour. Zhou-Shishun 3211
24. 62413 Floscopa scandens Lour. Romklao Botanical Garden 0353/2554
25. 66045 Floscopa scandens Lour. K. Srithi 624
26. 72812 Floscopa scandens Lour. M. Norsaengsri 10918
27. 74565 Floscopa scandens Lour. Zhou-Shishun 7875
28. 77625 Floscopa scandens Lour. M. Norsaengsri 11551
29. 80216 Floscopa scandens Lour. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-32
30. 88202 Floscopa scandens Lour. W. Pongamornkul 5208
31. 88156 Floscopa scandens Lour. W. Pongamornkul 5162
32. 94398 Floscopa scandens Lour. N. Muangyen 1525
33. 95592 Floscopa scandens Lour. W. Pongamornkul 5953
34. 96645 Floscopa scandens Lour. C. Glamwaewwong 161/60
35. 101285 Floscopa scandens Lour. N. Muangyen AKN 036
36. 113162 Floscopa scandens Lour. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6765
37. 116162 Floscopa scandens Lour. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6814
38. 116226 Floscopa scandens Lour. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6878
39. 118307 Floscopa scandens Lour. K. Inthamma 195
40. 118611 Floscopa scandens Lour. K. Kertsawang 3917
41. 138437 Floscopa scandens Lour. K. Inthamma 1713
42. 140367 Floscopa scandens Lour. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101623

ปิด

QR code