ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 98160
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clematis subumbellata Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

RANUNCULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-040
Collected date

วันที่เก็บ

31 Feb 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Nattee Muangyen
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Climber. Flower white with aromatic scent.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 366 Clematis subumbellata Kurz W. Nanakorn et al. 366
2. 2941 Clematis subumbellata Kurz W. Nanakorn et al. 2941
3. 5673 Clematis subumbellata Kurz W. Nanakorn et al. 5673
4. 8795 Clematis subumbellata Kurz W. Nanakorn et al. 8795
5. 13637 Clematis subumbellata Kurz P. Suksathan 1403
6. 16453 Clematis subumbellata Kurz P. Suksathan 2126
7. 18414 Clematis subumbellata Kurz P. Suksathan 2741
8. 22770 Clematis subumbellata Kurz C. Glamwaewwong 131
9. 23852 Clematis subumbellata Kurz C. Glamwaewwong 548
10. 31301 Clematis subumbellata Kurz P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2976
11. 34824 Clematis subumbellata Kurz J.F. Maxwell 08-48
12. 48624 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 7375
13. 49123 Clematis subumbellata Kurz S. Watthana 3386
14. 50950 Clematis subumbellata Kurz S. Watthana 3683
15. 51472 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 7542
16. 52880 Clematis subumbellata Kurz Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1525
17. 56148 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 8918
18. 56344 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 8981
19. 56913 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 9223
20. 59279 Clematis subumbellata Kurz Li-Jianwu 230
21. 68478 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi 4581
22. 70097 Clematis subumbellata Kurz W. Pongamornkul 3717
23. 73031 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri 10812
24. 78849 Clematis subumbellata Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-127
25. 82833 Clematis subumbellata Kurz W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2699
26. 93821 Clematis subumbellata Kurz N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021828
27. 98395 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-275
28. 98521 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-401
29. 107434 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-202
30. 107260 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-017
31. 108365 Clematis subumbellata Kurz W. Pongamornkul 6573
32. 112263 Clematis subumbellata Kurz P. Panyadee 191
33. 129345 Clematis subumbellata Kurz Akharasit Bunsongthae 206

ปิด

QR code