ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98292
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dioscorea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

DIOSCOREACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-172
Collected date

วันที่เก็บ

2 Feb 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

111    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1397 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 1397
2. 4989 Dioscorea sp. S. Watthana & M. Norsaengsri J.160
3. 7334 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 7334
4. 8098 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 8098
5. 8312 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 8312
6. 9374 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 9374
7. 12082 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
8. 12086 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
9. 12087 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
10. 12094 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
11. 19790 Dioscorea sp. W. La-ongsri 152
12. 23911 Dioscorea sp. C. Glamwaewwong 553
13. 25798 Dioscorea sp. C. Maknoi 334
14. 27915 Dioscorea sp. K. Wangwasit 050616-12
15. 28405 Dioscorea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-24
16. 28867 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28867
17. 28869 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28869
18. 28899 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28899
19. 29818 Dioscorea sp. C. Maknoi 1410
20. 29819 Dioscorea sp. C. Maknoi 1411
21. 29849 Dioscorea sp. C. Maknoi 1441
22. 30300 Dioscorea sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1255
23. 34813 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3222
24. 36210 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3912
25. 36211 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3913
26. 39128 Dioscorea sp. Jatupol K. 08-477
27. 40681 Dioscorea sp. S. Watthana & P. Srisanga 3081
28. 42896 Dioscorea sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3471
29. 43380 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS848
30. 43382 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS573
31. 43384 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS461
32. 45041 Dioscorea sp. M. Tanaros 443
33. 45778 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 5889
34. 45763 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS435
35. 46942 Dioscorea sp. M. Tanaros 416
36. 46225 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3222
37. 46226 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3223
38. 46841 Dioscorea sp. M. Tanaros 313
39. 50496 Dioscorea sp. Li-Jianwu Cx00060
40. 50930 Dioscorea sp. S. Watthana 3663
41. 51024 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 2630
42. 52763 Dioscorea sp. C. Maknoi 2932
43. 53064 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7637
44. 52898 Dioscorea sp. Yin-Jiantao 1375
45. 53555 Dioscorea sp. Yin-Jiantao 1249
46. 54170 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8565
47. 54223 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8243
48. 56773 Dioscorea sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1963
49. 58400 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9435
50. 59537 Dioscorea sp. Romklao Botanical Garden 0143/2553
51. 63576 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6650
52. 63917 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9935
53. 65636 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 10126
54. 66117 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10361
55. 67318 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8141
56. 67939 Dioscorea sp. C. Lakoet 0320
57. 68115 Dioscorea sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 591
58. 68138 Dioscorea sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 615
59. 70844 Dioscorea sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 055
60. 71337 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 3777
61. 71543 Dioscorea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1080
62. 78400 Dioscorea sp. J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024645
63. 80609 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3111
64. 82962 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 12346
65. 84515 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3368
66. 84718 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3499
67. 85345 Dioscorea sp. C. Maknoi 7993
68. 85433 Dioscorea sp. C. Maknoi 8081
69. 85624 Dioscorea sp. C. Maknoi 8323
70. 88212 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5218
71. 88173 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5179
72. 88179 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5185
73. 88279 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5285
74. 88290 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5296
75. 88762 Dioscorea sp. C. Maknoi 8364
76. 88896 Dioscorea sp. C. Maknoi 8497
77. 90806 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3414
78. 91121 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3488
79. 91832 Dioscorea sp. N. Muangyen 1200
80. 92759 Dioscorea sp. N. Muangyen 1329
81. 93316 Dioscorea sp. N. Turreira Garcia 597
82. 93614 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5797
83. 95247 Dioscorea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-286
84. 97000 Dioscorea sp. C. Maknoi 4820
85. 95940 Dioscorea sp. P. Phaosrichai 338
86. 96817 Dioscorea sp. C. Glamwaewwong 333/60
87. 98312 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-192
88. 98471 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-351
89. 101683 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 6224
90. 102122 Dioscorea sp. K. Kertsawang 4386
91. 104182 Dioscorea sp. S. Kamonnate 756
92. 104315 Dioscorea sp. S. Kamonnate 881
93. 104591 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 6368
94. 104736 Dioscorea sp. C. Maknoi 5611
95. 105029 Dioscorea sp. C. Maknoi 6218
96. 105855 Dioscorea sp. Pimsiri PN072
97. 105647 Dioscorea sp. C. Maknoi 7075
98. 105802 Dioscorea sp. Pimsiri PN085
99. 106153 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 627
100. 106339 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 794
101. 106451 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 906
102. 108540 Dioscorea sp. T. Choopan et al. 2017-189
103. 109781 Dioscorea sp. TLBG 060
104. 109782 Dioscorea sp. TLBG 062
105. 109901 Dioscorea sp. TLBG 476
106. 110758 Dioscorea sp. N. Muangyen 1969
107. 111143 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-091
108. 111362 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-310
109. 111408 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-356
110. 111466 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-414
111. 111570 Dioscorea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-093

ปิด

QR code