ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99088
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria leioplacella Nyl.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3938
Collected date

วันที่เก็บ

26 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

430
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99069 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2423
2. 99070 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3440
3. 99071 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4323
4. 99072 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3427
5. 99073 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2536
6. 99074 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2319
7. 99075 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2855
8. 99076 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3029
9. 99077 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1724
10. 99078 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2250
11. 99079 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4796
12. 99080 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1892
13. 99081 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4807
14. 99082 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4456
15. 99083 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4430
16. 99084 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3975
17. 99085 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3971
18. 99087 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4322
19. 99089 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3934
20. 99090 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4324
21. 99091 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4325
22. 99092 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3786
23. 99093 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3723
24. 99094 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3708
25. 99095 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4255
26. 99096 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4186
27. 99097 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4254
28. 99098 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4270
29. 99099 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4265
30. 100503 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5325
31. 103414 Pertusaria leioplacella Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4271

ปิด

QR code