ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98360
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merremia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-240
Collected date

วันที่เก็บ

5 Feb 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Nattee Muangyen
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest. Climber. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30945 Merremia sp. K. Kertsawang 651
2. 46483 Merremia sp. W. Pongamornkul 2558
3. 49249 Merremia sp. Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1392
4. 51332 Merremia sp. M. Norsaengsri 2780
5. 60238 Merremia sp. Zhou Shishun 3185
6. 62937 Merremia sp. C. Lakoet 274
7. 75204 Merremia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2361
8. 78818 Merremia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-96
9. 87706 Merremia sp. Saensouk et al. 92
10. 90079 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-2
11. 90192 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-115
12. 90222 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-145
13. 90425 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-347
14. 98359 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-239
15. 102145 Merremia sp. K. Kertsawang 4409
16. 107550 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-336
17. 107579 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-366
18. 117105 Merremia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-298
19. 118371 Merremia sp. K. Inthamma 259
20. 120954 Merremia sp. N. Muangyen 2936
21. 121001 Merremia sp. N. Muangyen 2983
22. 121104 Merremia sp. N. Muangyen 3086
23. 121849 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1184
24. 121919 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1254
25. 122113 Merremia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1446
26. 122604 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1564
27. 124884 Merremia sp. N. Muangyen 3461
28. 124910 Merremia sp. N. Muangyen 3487
29. 124935 Merremia sp. N. Muangyen 3512
30. 124967 Merremia sp. N. Muangyen 3543
31. 125036 Merremia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 658
32. 125176 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1591

ปิด

QR code