ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98218
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Blumea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Asteraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 98
Collected date

วันที่เก็บ

1 Feb 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Herb 30-50 cm. Flower pink-purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

124    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2836 Blumea sp. W. Nanakorn et al. 2836
2. 8686 Blumea sp. W. Nanakorn et al. 8686
3. 19060 Blumea sp. M. Norsaengsri s.n.
4. 22833 Blumea sp. W. Pongamornkul 922
5. 22835 Blumea sp. W. Pongamornkul 924
6. 23438 Blumea sp. W. Pongamornkul 23438
7. 34143 Blumea sp. W. Pongamornkul 2068
8. 34145 Blumea sp. W. Pongamornkul 2070
9. 34146 Blumea sp. W. Pongamornkul 2071
10. 34155 Blumea sp. W. Pongamornkul 2080
11. 34161 Blumea sp. W. Pongamornkul 2086
12. 49686 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam, Thawatchai Wongprasert T 30311
13. 49699 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32982
14. 49701 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32522
15. 49703 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32441
16. 49704 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32535
17. 49711 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32253
18. 50165 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam, Thawatchai Wongprasert T 30516
19. 50173 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33473
20. 50175 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33773
21. 50180 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33529
22. 50182 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 30832
23. 50183 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 30969
24. 50184 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31888
25. 50187 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31957
26. 55216 Blumea sp. P. Pornpongrungrueng 518
27. 55294 Blumea sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
28. 55304 Blumea sp. P. Pornpongrungrueng 520
29. 59071 Blumea sp. Li-Jianwu 366
30. 65683 Blumea sp. M. Norsaengsri 10173
31. 65971 Blumea sp. K. Srithi 542
32. 70266 Blumea sp. S. Sawangsawat 49
33. 74326 Blumea sp. Zhou-Shishun 7818
34. 74874 Blumea sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10856
35. 76766 Blumea sp. C. Maknoi 4688
36. 76773 Blumea sp. C. Maknoi 4734
37. 76785 Blumea sp. C. Maknoi 4746
38. 79652 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97093
39. 79653 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97271
40. 79654 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97278
41. 79655 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97820
42. 81060 Blumea sp. C. Maknoi 7241
43. 81066 Blumea sp. C. Maknoi 7247
44. 81068 Blumea sp. C. Maknoi 7249
45. 81069 Blumea sp. C. Maknoi 7250
46. 81075 Blumea sp. C. Maknoi 7256
47. 81093 Blumea sp. C. Maknoi 7274
48. 81748 Blumea sp. M. Norsaengsri 11783
49. 81129 Blumea sp. C. Maknoi 7310
50. 81822 Blumea sp. M. Norsaengsri 11856
51. 82122 Blumea sp. M. Norsaengsri 12154
52. 82698 Blumea sp. C. Maknoi 7599
53. 82761 Blumea sp. C. Maknoi 7662
54. 82949 Blumea sp. M. Norsaengsri 12333
55. 85934 Blumea sp. K. Wangwasit 50925 1
56. 85935 Blumea sp. K. Wangwasit 50925 34
57. 85936 Blumea sp. K. Wangwasit 41123 17
58. 85937 Blumea sp. K. Wangwasit 41123 32
59. 85938 Blumea sp. K. Wangwasit 41124 47
60. 85986 Blumea sp. K. Wangwasit 50925 34
61. 89657 Blumea sp. W. Pongamornkul 5643
62. 90106 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 29
63. 90336 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 259
64. 90268 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 191
65. 90274 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 197
66. 90308 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 231
67. 95954 Blumea sp. P. Phaosrichai 352
68. 95598 Blumea sp. W. Pongamornkul 5959
69. 95835 Blumea sp. N. Muangyen 1791
70. 95836 Blumea sp. N. Muangyen 1792
71. 96028 Blumea sp. P. Phaosrichai 426
72. 96866 Blumea sp. C. Glamwaewwong 60 382
73. 96869 Blumea sp. C. Glamwaewwong 60 385
74. 96872 Blumea sp. C. Glamwaewwong 60 388
75. 97570 Blumea sp. P. Chantaranothai et al. 1463
76. 98126 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 7
77. 98221 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 101
78. 98322 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 202
79. 98833 Blumea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 310
80. 103966 Blumea sp. Nittaya Sangwan 57
81. 104113 Blumea sp. Saitan Sariya 87
82. 106305 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 760
83. 106173 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 647
84. 106265 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 721
85. 110728 Blumea sp. N. Muangyen 1936
86. 110803 Blumea sp. N. Muangyen 2016
87. 110819 Blumea sp. N. Muangyen 2032
88. 113001 Blumea sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 33
89. 113107 Blumea sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6712
90. 116928 Blumea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 120
91. 117055 Blumea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 248
92. 118054 Blumea sp. N. Pan-in 14
93. 118248 Blumea sp. K. Inthamma 136
94. 118325 Blumea sp. K. Inthamma 213
95. 121943 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1278
96. 122070 Blumea sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1404
97. 122544 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1504
98. 122584 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1544
99. 122802 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 272
100. 122837 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 307
101. 122846 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 316
102. 122871 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 341
103. 125085 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 707
104. 124695 Blumea sp. N. Muangyen 3272
105. 125105 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 727
106. 125131 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 753
107. 125135 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 757
108. 125136 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 758
109. 125618 Blumea sp. N. Muangyen 3698
110. 130768 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2814
111. 130242 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2418
112. 130731 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2777
113. 130746 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2792
114. 133321 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1110
115. 134509 Blumea sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3140
116. 134606 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3241
117. 135197 Blumea sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3363
118. 135994 Blumea sp. W. Pongamornkul 7956
119. 135995 Blumea sp. W. Pongamornkul 7957
120. 140305 Blumea sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100118
121. 142080 Blumea sp. W. Pongamornkul 8583
122. 142083 Blumea sp. W. Pongamornkul 8586
123. 142435 Blumea sp. W. Pongamornkul 8736
124. 142496 Blumea sp. W. Pongamornkul 8797

ปิด

QR code