ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 98672
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trewia nudiflora L.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-149
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

15    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10655 Trewia nudiflora L. W. Nanakorn et al. 10655
2. 40223 Trewia nudiflora L. M. Norsaengsri 5412
3. 42066 Trewia nudiflora L. Wang Hong 3794
4. 46040 Trewia nudiflora L. C. Maknoi 3735
5. 56385 Trewia nudiflora L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9022
6. 58010 Trewia nudiflora L. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9112
7. 65355 Trewia nudiflora L. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2422
8. 68576 Trewia nudiflora L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2940
9. 73212 Trewia nudiflora L. M. Norsaengsri 11384
10. 77903 Trewia nudiflora L. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11175
11. 98761 Trewia nudiflora L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-238
12. 110644 Trewia nudiflora L. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5759
13. 114481 Trewia nudiflora L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4826
14. 116386 Trewia nudiflora L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-010
15. 116616 Trewia nudiflora L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-239

ปิด

QR code