ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98827
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-304
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3-4 m. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

98    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 36507 Leea sp. C. Maknoi 1827
2. 37241 Leea sp. C. Maknoi 2355
3. 42633 Leea sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6116
4. 51316 Leea sp. M. Norsaengsri 2764
5. 57143 Leea sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 258
6. 62478 Leea sp. Romklao Botanical Garden 0418/2555
7. 70479 Leea sp. C. Maknoi 3346
8. 80907 Leea sp. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Yun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090468
9. 80908 Leea sp. Hidenobu Funakoshi, Home Man, Ling Shein Man, Law Shein & Wai Min Htay 085206
10. 80909 Leea sp. Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053331
11. 80913 Leea sp. Ling Shein Man 052107
12. 80914 Leea sp. J. Murata, N. Tanaka, T. Kawahara, M. Tamura, S. Kakishima & N. Takamura 041352
13. 80915 Leea sp. Ling Shein Man 052073
14. 80916 Leea sp. Ling Shein Man 052067
15. 80917 Leea sp. Nobuyuki Tanaka, Takashi Sugawara & Yoshihiro Hayami 040425
16. 80921 Leea sp. N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020214
17. 80922 Leea sp. Ling Shein Mang 096234
18. 80923 Leea sp. Ling Shein Mang 096174
19. 80924 Leea sp. Ling Shein Mang 096002
20. 80925 Leea sp. Ling Shein Mang 093134
21. 80926 Leea sp. Ling Shein Mang 092982
22. 80927 Leea sp. Ling Shein Mang 092867
23. 80928 Leea sp. Ling Shein Mang 092860
24. 80929 Leea sp. Ling Shein Mang 092858
25. 80930 Leea sp. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092587
26. 80931 Leea sp. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092190
27. 80932 Leea sp. Law Shein 091580
28. 80933 Leea sp. Law Shein 091556
29. 80934 Leea sp. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090622
30. 98676 Leea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-153
31. 104970 Leea sp. C. Maknoi 6128
32. 106989 Leea sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 700
33. 111104 Leea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-052
34. 111119 Leea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-067
35. 111597 Leea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-120
36. 112784 Leea sp. N. Muangyen 2271
37. 112793 Leea sp. N. Muangyen 2280
38. 113220 Leea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3914
39. 113838 Leea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-088
40. 114075 Leea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-325
41. 116018 Leea sp. K. Wangwasit 180912-5
42. 116296 Leea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6948
43. 116311 Leea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6963
44. 116355 Leea sp. N. Boonruang 0034
45. 121254 Leea sp. N. Boonruang 0315
46. 121666 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1727
47. 121750 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1810
48. 123166 Leea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-160
49. 123446 Leea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-440
50. 123717 Leea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-254
51. 123845 Leea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-382
52. 123805 Leea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-342
53. 123822 Leea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-359
54. 124706 Leea sp. N. Muangyen 3283
55. 128452 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2253
56. 127318 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1953
57. 127368 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2000
58. 128287 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2088
59. 128406 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2207
60. 128432 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2233
61. 132065 Leea sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2874
62. 132560 Leea sp. W. Pongamornkul 7498
63. 132896 Leea sp. S. Pumikong 2019 51
64. 132531 Leea sp. W. Pongamornkul 7469
65. 132578 Leea sp. W. Pongamornkul 7515
66. 132647 Leea sp. A. Nuammee 525
67. 132651 Leea sp. A. Nuammee 529
68. 132657 Leea sp. A. Nuammee 535
69. 132661 Leea sp. A. Nuammee 539
70. 132699 Leea sp. A. Nuammee 577
71. 132745 Leea sp. A. Nuammee 623
72. 132858 Leea sp. S. Pumikong 2019 12
73. 134029 Leea sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3494
74. 134327 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2677
75. 134406 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2756
76. 135728 Leea sp. W. Pongamornkul 7696
77. 135733 Leea sp. W. Pongamornkul 7701
78. 135782 Leea sp. W. Pongamornkul 7750
79. 135973 Leea sp. W. Pongamornkul 7935
80. 136463 Leea sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3488
81. 136571 Leea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3596
82. 136572 Leea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3597
83. 137512 Leea sp. K. Inthamma 1020
84. 137527 Leea sp. K. Inthamma 1111
85. 137592 Leea sp. K. Inthamma 1176
86. 137982 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2876
87. 138145 Leea sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3039
88. 138239 Leea sp. K. Inthamma 1515
89. 138243 Leea sp. K. Inthamma 1519
90. 138338 Leea sp. K. Inthamma 1614
91. 138783 Leea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3662
92. 138784 Leea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3663
93. 138885 Leea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3764
94. 138886 Leea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3765
95. 138915 Leea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3794
96. 139011 Leea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3890
97. 139071 Leea sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 380
98. 139174 Leea sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 493

ปิด

QR code