ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 98740
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psidium guajava L.
Family name

ชื่อวงศ์

Myrtaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 217
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 3-4 m. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 487 Psidium guajava L. W. Nanakorn et al. 487
2. 28469 Psidium guajava L. NULL
3. 30414 Psidium guajava L. W. Pongamornkul 1922
4. 32035 Psidium guajava L. Pranee Palee 979
5. 36942 Psidium guajava L. P. Srisanga 3158
6. 44968 Psidium guajava L. Piyawan Winichainan HN 1176
7. 48190 Psidium guajava L. W. Boonprakop 210
8. 60065 Psidium guajava L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2226
9. 66171 Psidium guajava L. W. Pongamornkul 3205
10. 66971 Psidium guajava L. W. Pongamornkul 3553
11. 71389 Psidium guajava L. W. Pongamornkul 3829
12. 72107 Psidium guajava L. W. Pongamornkul 3987
13. 73986 Psidium guajava L. K. Khwan 78
14. 78318 Psidium guajava L. V. Nguanchoo 232
15. 83113 Psidium guajava L. W. Pongamornkul 4648
16. 84197 Psidium guajava L. W. Pongamornkul 4983
17. 84555 Psidium guajava L. S. Pumcha, C. Hongjanda, D. Hindee 1
18. 96400 Psidium guajava L. Mahasarakham University 83
19. 98769 Psidium guajava L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 246
20. 101320 Psidium guajava L. Jittiporn Thasaniyakorn 111 113
21. 102374 Psidium guajava L. V. Nguanchoo 609
22. 105982 Psidium guajava L. W. Pongamornkul 6458
23. 109597 Psidium guajava L. Jittiporn Tassaniyakorn 112
24. 111552 Psidium guajava L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 75
25. 115051 Psidium guajava L. K. Phromnoi 2
26. 125682 Psidium guajava L. K. Punchay 399
27. 132441 Psidium guajava L. W. Pongamornkul 7283

ปิด

QR code