ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99306
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria mundula Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 2427
Collected date

วันที่เก็บ

12 Mar 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1070
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99294 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2449
2. 99295 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2730
3. 99296 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2861
4. 99297 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4263
5. 99298 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2740
6. 99299 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4245
7. 99300 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4276
8. 99301 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2738
9. 99302 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4267
10. 99303 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4279
11. 99304 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2862
12. 99305 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2446
13. 99307 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2414
14. 99308 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2725
15. 99309 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2867
16. 99310 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3448
17. 99311 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2812
18. 99312 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4198
19. 99313 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4197
20. 99314 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2789
21. 99315 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2786
22. 99316 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2463
23. 99317 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4192
24. 99318 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4199
25. 99319 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4201
26. 99320 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4190
27. 99321 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2451
28. 99322 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2450
29. 99323 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2784
30. 99324 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2801
31. 99325 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3561
32. 99326 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3556
33. 99327 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4315
34. 99328 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3819
35. 99329 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2982
36. 99330 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2595
37. 99331 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2645
38. 99332 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2616.2
39. 99333 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4434
40. 99334 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3789
41. 99335 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1331
42. 99336 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3771
43. 99337 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3791
44. 99338 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1809
45. 99339 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4422
46. 99340 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4417
47. 99341 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4719
48. 99342 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4711
49. 99343 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4657
50. 99344 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3626
51. 99345 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4029
52. 99346 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4627
53. 99347 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2633
54. 99348 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2983
55. 99349 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3603
56. 99350 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2984
57. 99351 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2982
58. 100279 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5433
59. 100337 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5497
60. 100342 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5503
61. 100555 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 6040
62. 102911 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5818
63. 103098 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5020
64. 103156 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4776
65. 103436 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4696
66. 103444 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4749
67. 103446 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4782
68. 120231 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5940

ปิด

QR code