ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99473
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria orientalis Jariangpr.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 4640
Collected date

วันที่เก็บ

24 Dec 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1440
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 100184 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1672
2. 99452 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1664
3. 99453 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2849
4. 99454 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2298
5. 99455 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4427
6. 99456 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2468
7. 99457 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4590
8. 99458 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1680
9. 99459 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2591
10. 99460 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2667.2
11. 99461 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4346
12. 99462 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4743
13. 99463 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4613
14. 99464 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4572
15. 99465 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4702
16. 99466 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3803
17. 99467 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4388
18. 99468 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4617
19. 99469 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4588
20. 99470 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4633
21. 99471 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4579
22. 99472 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4583
23. 99474 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4368
24. 99475 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4382
25. 99476 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4363
26. 99477 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4394
27. 99478 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4739
28. 99479 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4215
29. 99480 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3568
30. 99481 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4735
31. 99482 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4736
32. 99483 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4589
33. 99484 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4660
34. 99485 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4804
35. 99486 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4717
36. 99487 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4659

ปิด

QR code