ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99639
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria pertusella Jariangpr.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3130
Collected date

วันที่เก็บ

5 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

780
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99613 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3820
2. 99614 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3729
3. 99615 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3782
4. 99616 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1701
5. 99617 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4338
6. 99618 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3679
7. 99619 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2565
8. 99620 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2646
9. 99621 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1670
10. 99622 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1538
11. 99623 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1520
12. 99624 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4497
13. 99625 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4145
14. 99626 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1723
15. 99627 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4073
16. 99628 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4883
17. 99629 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4788
18. 99630 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4791
19. 99631 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3565
20. 99632 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3558
21. 99633 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3534
22. 99634 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1623
23. 99635 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1620
24. 99636 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1619
25. 99637 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3154
26. 99638 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3153
27. 99640 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3098
28. 99641 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3082
29. 99642 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3407
30. 99643 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3408
31. 99644 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3397
32. 99645 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3867
33. 99646 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3048
34. 120136 Pertusaria pertusella Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5342

ปิด

QR code