ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99697
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria scaberula A.W. Archer
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 2165
Collected date

วันที่เก็บ

2 Feb 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1470
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99696 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4919
2. 99698 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2102
3. 99699 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2424
4. 99700 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4226
5. 99701 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3470
6. 99702 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2157
7. 99703 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4691
8. 99704 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1556
9. 99705 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3732
10. 99706 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1555
11. 99707 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4923
12. 99708 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4914
13. 99709 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2201
14. 99710 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2532
15. 99711 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4712
16. 99712 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4559
17. 99713 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3742
18. 99714 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3719
19. 99715 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1382
20. 99716 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1394
21. 99717 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1418
22. 99718 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1407
23. 99719 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1410
24. 99720 Pertusaria scaberula A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1391

ปิด

QR code