ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99737
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria siamensis Jariangpr.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3976
Collected date

วันที่เก็บ

26 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 100188 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3145
2. 99722 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1726
3. 99723 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4112
4. 99724 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3035
5. 99725 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3974
6. 99726 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3670
7. 99727 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4416
8. 99728 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3662
9. 99729 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3591
10. 99730 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4115
11. 99731 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3672
12. 99732 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3955
13. 99733 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4098
14. 99734 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 865
15. 99735 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2616.1
16. 99736 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1880
17. 99738 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4337
18. 99739 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4095
19. 99740 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3985
20. 99741 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4418
21. 103483 Pertusaria siamensis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3114

ปิด

QR code