ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99756
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria stenostoma Vain.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3854
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

980
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 98955 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4664
2. 99744 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 2400
3. 99745 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 1634
4. 99746 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4625
5. 99747 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4511
6. 99748 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4624
7. 99749 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 3805
8. 99750 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 3431
9. 99751 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4239
10. 99752 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 2289
11. 99753 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4196
12. 99754 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 2474
13. 99755 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4242
14. 100241 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5377
15. 100242 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5378
16. 100250 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5390
17. 100251 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5391
18. 100265 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5408
19. 100309 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5467
20. 100323 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5483
21. 100333 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5493
22. 100334 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5494
23. 100594 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5935
24. 100473 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5314
25. 100577 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5953
26. 103061 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5021
27. 103105 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5034
28. 103327 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5204
29. 120205 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5993
30. 120180 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 6010

ปิด

QR code