ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99838
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 2858
Collected date

วันที่เก็บ

29 Sep 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1360
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99833 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3785
2. 99834 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3451
3. 99835 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2422
4. 99836 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1677.1
5. 99837 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2845
6. 99839 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4248
7. 99840 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4253
8. 99841 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4237
9. 99843 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1622
10. 99844 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2863
11. 99845 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4569
12. 99846 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4412
13. 99847 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4455
14. 99848 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2287
15. 99849 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4616
16. 99850 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4561
17. 100345 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5507
18. 100382 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5550
19. 100637 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 6005
20. 100580 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5956
21. 102964 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5715
22. 102968 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5722
23. 102969 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5723
24. 102980 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5759
25. 102987 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5766
26. 102902 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5809
27. 102919 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5689
28. 102928 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5698
29. 103004 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5790

ปิด

QR code