ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99873
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria thailandica Jariangpr.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3839
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

980
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99865 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2019
2. 99866 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4678
3. 99867 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4697
4. 99868 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4334
5. 99869 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4299
6. 99870 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4300
7. 99871 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4240
8. 99872 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3851
9. 99874 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3436
10. 99875 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3444
11. 99876 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1890
12. 99877 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4452
13. 99878 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2018
14. 99879 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2008
15. 99880 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2006
16. 99881 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2005
17. 99882 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2003
18. 99883 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1920
19. 99884 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1933
20. 99885 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1934
21. 99886 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2263
22. 99887 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2272
23. 99888 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4677
24. 99889 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3435
25. 99890 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1905
26. 99891 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1912
27. 99892 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1914
28. 99893 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4461
29. 99894 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4475
30. 99895 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4483
31. 99896 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4484
32. 99897 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3432
33. 99898 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1392
34. 99899 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1417
35. 99900 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1416
36. 99901 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1411
37. 100177 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1539
38. 103010 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4938

ปิด

QR code