ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99875
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria thailandica Jariangpr.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3444
Collected date

วันที่เก็บ

12 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1080
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99877 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4452
2. 99878 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2018
3. 99879 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2008
4. 99880 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2006
5. 99881 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2005
6. 99882 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2003
7. 99883 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1920
8. 99884 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1933
9. 99885 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1934
10. 99886 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2263
11. 99887 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2272
12. 99888 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4677
13. 99889 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3435
14. 99890 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1905
15. 99891 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1912
16. 99892 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1914
17. 99893 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4461
18. 99894 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4475
19. 99895 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4483
20. 99896 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4484
21. 99897 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3432
22. 99898 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1392
23. 99899 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1417
24. 99900 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1416
25. 99901 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1411
26. 99865 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2019
27. 99866 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4678
28. 99867 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4697
29. 99868 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4334
30. 99869 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4299
31. 99870 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4300
32. 99871 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4240
33. 99872 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3851
34. 99873 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3839
35. 99874 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3436
36. 99876 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1890
37. 100177 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1539
38. 103010 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4938

ปิด

QR code