ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99891
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria thailandica Jariangpr.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 1912
Collected date

วันที่เก็บ

18 Jan 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99881 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2005
2. 99882 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2003
3. 99883 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1920
4. 99884 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1933
5. 99885 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1934
6. 99886 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2263
7. 99887 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2272
8. 99888 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4677
9. 99889 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3435
10. 99890 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1905
11. 99892 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1914
12. 99893 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4461
13. 99894 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4475
14. 99895 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4483
15. 99896 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4484
16. 99897 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3432
17. 99898 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1392
18. 99899 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1417
19. 99900 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1416
20. 99901 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1411
21. 99865 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2019
22. 99866 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4678
23. 99867 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4697
24. 99868 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4334
25. 99869 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4299
26. 99870 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4300
27. 99871 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4240
28. 99872 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3851
29. 99873 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3839
30. 99874 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3436
31. 99875 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3444
32. 99876 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1890
33. 99877 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4452
34. 99878 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2018
35. 99879 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2008
36. 99880 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2006
37. 100177 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1539
38. 103010 Pertusaria thailandica Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4938

ปิด

QR code