ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99917
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria thwaitesii Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3734
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

940
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

99    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99910 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3605
2. 99911 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4874
3. 99912 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3836
4. 99913 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3604
5. 99914 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2247
6. 99915 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2283
7. 99916 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3776
8. 99918 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2307
9. 99919 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3843
10. 99920 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3609
11. 99921 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4863
12. 99922 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2305
13. 99923 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3518
14. 99924 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3510
15. 99925 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2235
16. 99926 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2300
17. 99927 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2284
18. 99928 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4548
19. 99929 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4535
20. 99930 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4687
21. 99931 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4534
22. 99932 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2994
23. 99933 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2999
24. 99934 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2170
25. 99935 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2761
26. 99936 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2760
27. 99937 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2755
28. 99938 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2754
29. 99939 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2075
30. 99940 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2071
31. 99941 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2079
32. 99942 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2718
33. 99943 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2704
34. 99944 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2721
35. 99945 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2406
36. 99946 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2160
37. 99947 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2198
38. 99948 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2184
39. 99949 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2202
40. 99950 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4777
41. 99951 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3509
42. 99952 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1384
43. 99953 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1419
44. 99954 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1380
45. 99955 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1393
46. 99956 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4453
47. 99957 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4913
48. 99958 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4445
49. 99959 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4928
50. 99960 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4929
51. 99961 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4492
52. 99962 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2227
53. 99963 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4491
54. 99964 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2224
55. 99965 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2971
56. 99966 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2226
57. 99967 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2213
58. 99968 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2792
59. 99969 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2791
60. 99970 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2785
61. 99971 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2790
62. 99972 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2803
63. 99973 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2824
64. 99974 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3354
65. 99975 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3611
66. 99976 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3610
67. 99977 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3612
68. 99978 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3353
69. 99979 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3635
70. 99980 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3634
71. 99981 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3343
72. 99982 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3344
73. 99983 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3352
74. 99984 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4533
75. 99985 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4532
76. 99986 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4531
77. 99987 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3345
78. 99988 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3649
79. 100191 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4446
80. 100240 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5376
81. 100445 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5271
82. 100449 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5275
83. 100441 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5262
84. 100508 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5306
85. 102941 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5658
86. 102836 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5582
87. 102850 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5603
88. 102853 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5607
89. 102858 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5613
90. 102866 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5624
91. 102870 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5628
92. 102918 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5686
93. 103000 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5786
94. 103050 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5006
95. 103326 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5149
96. 103333 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5210
97. 108245 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5785
98. 124186 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4301
99. 124187 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4933

ปิด

QR code